SONY DSC

W dniu dzisiejszym minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel na konferencji w gmachu resortu mówił o dokonaniach nowego kierownictwa po 100 dniach od objęcia władzy. Razem z ministrem obecni byli sekretarze stanu: Zbigniew Babalski i Jacek Bogucki oraz podsekretarze stanu Ryszard Zarudzki i Rafał Romanowski.

– Obejmując urząd dokonaliśmy oceny poprzedniej ekipy PO-PSL. Ten audyt przedstawi premier Beata Szydło w przyszłym tygodniu – poinformował minister Jurgiel dodając, że uwzględniając stan zastany i szerokie konsultacje społeczne przygotowany został Program działań MRiRW na najbliższe cztery lata.

– Realizując nasze przedwyborcze zobowiązania zawiesiliśmy wejście w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która była przygotowana przez poprzedników – poinformował minister.

Do sejmu został skierowany projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zmierza on do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym nabywaniem przez osoby, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Obowiązujące obecnie w tej materii przepisy prawne w niewystarczający sposób przeciwdziałają spekulacyjnemu nabywaniu nieruchomości rolnych.

– Najważniejszą zmianą jest to, że nabywcą ziemi rolnej może być tylko rolnik indywidualny – podkreślił szef resortu rolnictwa zwracając jednocześnie uwagę na to, że proponowane przepisy są mniej restrykcyjne niż obowiązujące w wielu innych państwach unijnych. Sprzedaż ziemi rolnej po nabyciu jej od państwa, np. we Francji dopuszczalna jest dopiero po 15 latach, a w Polsce proponuje się 10 lat.

Kolejną kwestią przedstawioną przez ministra była sprawa rozwoju obszarów wiejskich.

– Pakt dla obszarów wiejskich jest jednym z elementów strategii rozwoju opracowanej przez wicepremiera Morawieckiego – powiedział minister Jurgiel dodając, że – jest to jeden z filarów dalszego rozwoju kraju.

Pakt podzielony jest na dwa etapy – do roku 2018 i do roku 2020. W efekcie jego realizacji powinno nastąpić zbliżenie poziomów życia na wsi i w mieście.

Minister Jurgiel  przedstawił także rozwiązania w zakresie ubezpieczeń w rolnictwie.

– Zaproponowane zmiany mają charakter tymczasowy, a docelowym modelem powinien być system samorządowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych – podkreślił minister Jurgiel.

Nawiązując do sytuacji zastanej w resorcie po objęciu urzędu, minister podkreślił, że w ARiMR nie był przygotowany system informatyczny do obsługi płatności bezpośrednich, ani nie były zabezpieczone środki na wypłaty.

– Dzięki energicznym działaniom nowego prezesa Obajtka i mobilizacji pracowników agencji rolnicy otrzymają należne im pieniądze w ustawowym terminie, a dodatkowo zostaną wspomożeni sześciomiesięcznym kredytem obrotowym, którego koszty oprocentowania poniesie ARiMR – powiedział szef resortu rolnictwa.

Według stanu na dzień 25 lutego 2016 r. 60 procent rolników (800 tysięcy) otrzymało już płatności bezpośrednie na łączną kwotę ponad 6 mld złotych.

Planowane jest, że w marcu 2016 wypłacone zostanie ok. 3,5 mld zł dla ok 300 tys. rolników, a w  okresie kwiecień-czerwiec 2016 – ponad 3,9 mld zł  dla pozostałych ok. 160 tys. rolników.

Minister Jurgiel poinformował, że w resorcie przygotowany został projekt konsolidacji inspekcji, który zakłada zintegrowane podejście „od pola do stołu”.

– Stanowi on bazę wyjściową do przeprowadzenia reform w sferze instytucjonalnej – podkreślił minister.

W myśl opracowanej koncepcji planowane jest powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ) jako części administracji niezespolonej.

– Chcemy też ułatwić sprzedaż żywności przez rolników i w tym celu przygotowujemy projekt ustawy o sprzedaży detalicznej – powiedział minister.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię