0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

niedziela, 16 czerwca, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  2 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową

  Najnowsze

  Nowy PROW to łączne środki publiczne przeznaczone na jego realizację w wysokości 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.

  W nowym PROW nastąpi kontynuacja wsparcia samorządów w zakresie inwestycji. Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich m.in. będzie wspierało inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gmin.

  Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

   Budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

   Zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych. 

  Beneficjenci:

   gmina,

   spółka, w której udziały mają wyłącznie JST,

   związek międzygminny. 

  O przyznaniu pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących:

  – inwestycji zlokalizowanych na terenie na którym istnieje największa potrzeba poprawy stanu wód zgodnie ze zaktualizowanym programem wodno- środowiskowym kraju. – łącznej realizacji gospodarki wodnej i ściekowej,

  – dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja operacji (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca),

  – bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana operacja (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia), – powiązania operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej,

  – specyfiki regionu. W przypadku operacji o tej samej liczbę punktów przewiduje się preferencje dla operacji których realizacja umożliwi oczyszczenie większej objętości ścieków. 

  Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.

  Przypominamy, że na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji będzie można składać wnioski w ramach poszczególnych RPO w województwach. Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa na iwestycji na obszarach wiejskich ma zostać przeznaczona kowta 5,2 mln euro.

  Poprzedni artykuł
  Następny artykuł

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów