Jak wynika z analizy GUS – w 2017 r. powierzchnia uprawy zbóż ogółem wyniosła ok. 7,6 mln ha i w porównaniu do 2016 r. zwiększyła się o 201,7 tys. ha (o 2,7%). Powierzchnia zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła ponad 6,9 mln ha i wzrosła w porównaniu do powierzchni z roku ubiegłego o 244,2 tys. ha (o 3,6%).

W grupie zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, powierzchnia uprawy zbóż jarych wyniosła 2,7 mln ha i była porównywalna z rokiem ubiegłym, natomiast powierzchnia zasiewów zbóż ozimych wyniosła ponad 4,2 mln ha i była większa niż w roku 2016 o niecałe 0,2 mln ha (o 4,8%). Powierzchnia uprawy zbóż intensywnych (pszenicy, jęczmienia i pszenżyta) wyniosła ponad 4,7 mln ha i była zbliżona do powierzchni z roku 2016 r.

W porównaniu do ubiegłorocznej nieznacznie zwiększyła się powierzchnia uprawy zbóż ekstensywnych (żyta, owsa i mieszanek zbożowych) o ok. 200,0 tys. ha (o 9,8%) i w roku 2017 wyniosła ok. 2,2 mln ha.

Plony zbóż ogółem wyniosły 42,0 dt/ha i były wyższe od uzyskanych w 2016 r. o 1,7 dt/ha (o 4,2%)
i o 4,2 dt/ha, tj. o 11,1% od średnich plonów z lat 2011–2015.

Plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły 40,0 dt/ha i były wyższe od uzyskanych
w 2016 r. o 2,2 dt/ha, tj. o 5,8% i o 3,9 dt/ha, tj. o 10,8% od średnich plonów z lat 2011–2015.

W porównaniu do plonów uzyskanych w 2016 r. wszystkie gatunki zbóż ozimych i zbóż jarych (za wyjątkiem pszenicy jarej) w 2017 roku plonowały wyżej. Największe procentowe zwiększenie plonów odnotowano w przypadku żyta (o 7,7%), pszenicy ozimej (o 7,4%) i mieszanek zbożowych jarych (o 7,0%).

Plony zbóż ozimych ogółem wyniosły w 2017 r. 43,5 dt/ha i były o 2,7dt/ha wyższe od plonów zbóż ozimych uzyskanych w 2016 roku, a plony zbóż jarych ogółem wyniosły 34,5 dt/ha i były na poziomie roku ubiegłego.

Zboża intensywne ogółem plonowały nieco wyżej niż w 2016 r. o 2,6 dt/ha (o 6,3%) tak jak i ekstensywne ogółem wydały plony wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 1,9 dt/ha (o 6,5%).

Zbiory zbóż ozimych wyniosły blisko 18,4 mln t, tj. o ok. 2,0 mln t (o 11,8%) więcej niż w 2016 r., z tego zbiory:
– pszenicy ozimej około 10,0 mln t, tj. o ponad 1,0 mln t (o 11,2%) więcej od zbiorów uzyskanych w 2016 r.,
– żyta blisko 2,7 mln t, tj. o około 0,5 mln t (o 21,6%) więcej niż w 2016 r.,
– jęczmienia ozimego około 0,9 mln t, tj. o ok. 0,3 mln t (o 44,6%) więcej,
– pszenżyta ozimego prawie 4,7 mln t, tj. więcej o ok. 0,1 mln t (o 3,1%),
– mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,3 mln t, tj. o ok. 0,1 mln t (o 28,0%) więcej niż w 2016 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię