0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

sobota, 18 maja, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  400 zł za jedną świnię

  Najnowsze

  Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 57g ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470). W projektowanym rozporządzeniu zostaną określone warunki i częstotliwość wypłaty rekompensat oraz stawka rekompensaty za świnię.

  400 zł za jedną świnię, agri24

  Stawka za świnię, na podstawie której oblicza się wysokość rekompensat, wynosi 400 zł.

  Wymienione rozporządzenie umożliwi wypłatę rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt, o których mowa w art. 57g ust. 1 wymienionej ustawy, przysługujących w związku z realizacją programu bioasekuracji wprowadzonego na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 w województwie podlaskim.

  Zgodnie z projektem, rekompensata będzie wypłacana w częściach, których liczba będzie równa liczbie lat, w których jest realizowany wymieniony program bioasekuracji. Wypłata poszczególnych części będzie następowała w kolejnych latach realizacji tego programu.

  Środki finansowe przeznaczone na wypłatę rekompensat w latach realizacji programu bioasekuracji, to jest w latach 2015-2018, nie przekroczą łącznie kwoty 13 025 800 zł.

   

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów