80% ryczałtu za odstrzał dzików przysługuje myśliwemu

Najnowsze

ELEWAR przekaże 300 ton owsa dla koni utrzymywanych w drobnych ośrodkach jeździeckich

Minister Jan Krzysztof Ardanowski odpowiadając na potrzeby hodowców koni sportowych i ośrodków jeździeckich​ podjął decyzję o zabezpieczeniu,...

ARiMR: Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski...

Traktor z przyczepą zsunął się z promu do Warty

Do niecodziennego wypadku doszło dziś (4 kwietnia) na przeprawie promowej w Dębnie.Około godziny...

Interpelację w sprawie ryczałtu za odstrzał dzików złożył Poseł Tomasz Zieliński. Poseł skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dwa pytania:

  • Czy dzierżawca obwodu ma prawo potrącić z 80% ryczałtu za dzika pozyskanego w ramach odstrzału sanitarnego kwotę, jaką koło łowieckie ustaliło za tusze dzika wziętego na użytek własny?
  • Czy w związku z ww. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi koło łowieckie ma prawo przejąć całą kwotę rekompensaty i przeznaczyć na cele koła, nie wypłacając pieniędzy myśliwym?

Poniżej prezentujemy treść odpowiedzi podpisaną z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Pana Tadeusza Romańczuka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8 i art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania (np. afrykańskiego pomoru świń (ASF)) powiatowy lekarz weterynarii albo wojewoda, w drodze rozporządzenia – aktu prawa miejscowego, może nakazać odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich). Podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazu odstrzału sanitarnego wydanego na podstawie ww. przepisów przysługuje ze środków budżetu państwa zryczałtowany zwrot kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia, zwany dalej „ryczałtem”.

Zgodnie z art. 47 a ust. 3 ww. ustawy ryczałt przysługuje myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt – w wysokości 80% ryczałtu, natomiast dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego zwierząt, albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w wysokości 20% kwoty ryczałtu.

W przypadku odstrzału sanitarnego dzików kwoty ryczałtu określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 2194).

Zgodnie z § 1 rozporządzenia wysokość zryczałtowanego zwrotu kosztów za każdą odstrzeloną sztukę odstrzeloną sztukę:
1) samicy przelatki lub dorosłej samicy dzika wynosi 650 zł,
2) dzika innego niż wymieniony w pkt 1 wynosi 300 zł.

Należy podkreślić, że kwotę ryczałtu ustala i wypłaca powiatowy lekarz weterynarii, w określonych przypadkach, o których mowa w ust. 1 ustawy, Polskiemu Związkowi Łowieckiemu albo dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego.

Natomiast odstrzał dzików (polowania na dziki) prowadzony jest w ramach gospodarki łowieckiej na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033, z późn. zm.) w przeważającej mierze w ramach realizacji łowieckich planów gospodarczych, do których nie ma zastosowania rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Zamów koszulkę
kalendarz dostaniesz

1 338 Obserwujący
Obserwuj

Czytaj również

Wielkopolska: ASF w stadzie gdzie było ponad 10 tyś. świń

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru...

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS

Ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej...

KRUS: przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wydanym komunikacie informuje, że o trzy miesiące zostanie przedłużona wypłata:rent rolniczych z tytułu niezdolności do...

Pola po dwóch stronach granicy – ułatwienia dla rolników

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wprowadzone zostały ułatwienia w przekraczaniu granicy przez rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą...

Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają...

Więcej artykułów