W dniu 8 kwietnia br. Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu przekazał nieodpłatnie działkę o powierzchni 0,5 ha na rzecz dolnośląskiej gminy Ciepłowody. Powstanie tam boisko sportowe dla okolicznej młodzieży.

Otrzymane przez gminę Ciepłowody grunty położone są w Koźmicach – wsi w Wałbrzyskiem. Na gruntach tych wybudowane zostanie boisko sportowe wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą. Z obiektów tych korzystać będą dzieci i młodzież z okolicznych sołectw: Koźmic, Tomic i Karczowic. Wartość nieruchomości przekazanej gminie przez wrocławski Oddział Agencji szacuje się na 25 tys. zł.

Agencja Nieruchomości Rolnych wspiera jednostki samorządu terytorialnego w całym kraju, przekazując im nieodpłatnie grunty i udzielając bezzwrotnej pomocy finansowej. Dolnośląski Oddział ANR w 2015 r. przekazał na rzecz samorządów terytorialnych łącznie ponad 27 ha gruntów o szacunkowej wartości ok. 11 mln zł. Ponadto w tym samym okresie wsparł gminy i spółdzielnie mieszkaniowe kwotą prawie 6,5 mln zł w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej. Dzięki temu na Dolnym Śląsku powstają nowe boiska, świetlice, cmentarze i ścieżki rowerowe oraz remontowane są m.in. drogi i oczyszczalnie ścieków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj