Interpelację w sprawie wieku emerytalnego złożył poseł Jarosław Sachajko do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poniżej prezentujemy pełną treść odpowiedzi na intrpelację nr 28670, którą podpisał Jan Krzysztof Ardanowski w dniu 31 stycznia 2019 r.

„Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 38), obniżony został w Polsce powszechny wiek emerytalny, odpowiednio do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2017 r., a więc od tej daty przywrócony został stan prawny, dotyczący powszechnego wieku emerytalnego, obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r., zarówno dla osób ubezpieczonych w systemie powszechnym, jak i ubezpieczonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2017 r., poz. 2336, z późn. zm.).

Przepisy tej ustawy nie zmieniły jednak dotychczasowej regulacji, zgodnie z którą prawo do uzyskania świadczenia w postaci tzw. wcześniejszej emerytury rolniczej dla rolników będących w wieku przedemerytalnym (tj. po ukończeniu 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) miało charakter wygasający.

O wcześniejszą emeryturę rolniczą, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, mogli ubiegać się wyłącznie rolnicy, którzy wszystkie ustawowe warunki do przyznania tego świadczenia spełnili do dnia 31 grudnia 2017 r.

Jest to zgodne ze Stanowiskiem Rządu wobec tego projektu, przyjętym przez Radę Ministrów, w którym stwierdzono, że powrót do obowiązującego przed 1 stycznia 2013 r. wieku emerytalnego nie powinien oznaczać utrzymania preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę rolników oraz w stan spoczynku sędziów i prokuratorów po dniu 31 grudnia 2017 r.

Wcześniejsze emerytury w powszechnym systemie emerytalnym realizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wygaszone zostały już w 2008 r.

Ponowne wprowadzenie w systemie ubezpieczenia społecznego rolników, świadczenia w postaci wcześniejszej emerytury rolniczej, zburzyłoby koncepcję Rządu mającą na celu wprowadzenie jednolitych powszechnych zasad dotyczących wieku przechodzenia na emeryturę.

W związku z powyższym, obecnie nie przewiduje się podjęcia działań, które miałyby zapoczątkować inicjatywę legislacyjną mającą na celu przywrócenie możliwości nabywania prawa do emerytury rolniczej w wieku niższym niż wiek emerytalny.

Odnosząc się do kwestii świadczeń pieniężnych wypłacanych rolnikom na wzór rent strukturalnych uprzejmie informuję, iż kluczowy obszar aktywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmuje prace nad legislacją na poziomie unijnym, a następnie krajowym oraz rozwiązaniami wdrożeniowymi dla wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich po roku 2020.

Opublikowane w czerwcu 2018 r. przez Komisję Europejską projekty przepisów prawnych wymagają uzgodnień, podczas których Ministerstwo będzie zabiegało o zapewnienie jak najbardziej korzystnych rozwiązań z punktu widzenia interesów beneficjentów wsparcia unijnego.

Należy podkreślić, iż jednym z celów szczegółowych w projektowanych przepisach UE jest „przyciąganie młodych rolników i ułatwienie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Jest to dobry punkt wyjścia do dyskusji dotyczącej wsparcia osób odchodzących z rolnictwa, którzy przekażą swoją ziemię na rzecz młodych rolników.”.

Treść powyższej odpowiedzi została zamieszczona na stronie internetowje Sejmu RP.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię