30 grudnia był ostatnim dniem na złożenie w ARiMR wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” należącego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Nabór wniosków o taką pomoc trwał od 1 grudnia.

Na razie w ARiMR zarejestrowane zostały 833 wnioski, w których przetwórcy ubiegają się o przyznanie im wsparcia w wysokości 1,57 mld zł. Nie jest to liczba ostateczna, ponieważ część przetwórców zdecydowała się zapewne na wysłanie swoich wniosków za pośrednictwem poczty i minie trochę czasu zanim trafią one do ARiMR.

„Nie pomyliliśmy się przewidując tak duże zainteresowanie otrzymaniem pomocy na realizację inwestycji przez branżę przetwórstwa produktów rolnych” – skomentował liczbę i kwotę złożonych wniosków Dominik Kocon zastępca dyrektora Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych.

O dofinansowanie w tym naborze mogły starać się tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze.

W całym budżecie PROW 2014 – 2020 przewidziano na pomoc z poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” 693  mln euro. Będzie ona rozdzielana w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizacje inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%, a wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, jest uzależniona od tego kim jest beneficjent.

Gdy jest nim przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wysokość wsparcia wyniesie do 3 mln zł. Natomiast jeżeli o pomoc ubiega się przedsiębiorstwo które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, wówczas może liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 15 mln zł. W przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosiła 300 tys. zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj