Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała najnowsze średnie ceny gruntów wg Głównego Urzędu Statystycznego.

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre – grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie – grunty klas III b, IV
  • grunty słabe – grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kw. 2018 r. według województw – obowiązują od 25 marca 2019 r. (w złotych za hektar)

WojewództwoGrunt orny
ogółemDobry(klasy I, II, IIIa)Średni(klasy IIIb, IV)Słaby(klasy V, VI)

Dolnośląskie37 08548 00036 70627 526
Kujawsko-pomorskie54 69766 37653 60739 815
Lubelskie32 45347 01532 35421 394
Lubuskie29 25836 40030 89425 808
Łódzkie39 12256 10041 45926 705
Małopolskie33 50040 59529 85822 800
Mazowieckie39 01757 89540 73129 519
Opolskie47 71467 67544 20730 815
Podkarpackie26 61834 12925 24119 000
Podlaskie41 27157 22245 85733 987
Pomorskie41 00459 50041 62133 849
Śląskie36 95354 23137 75620 656
Świętokrzyskie29 59836 25027 03117 976
Warmińsko-mazurskie45 16352 00048 04339 000
Wielkopolskie63 51977 45466 47345 383
Zachodniopomorskie27 56935 00027 87522 833
POLSKA45 74356 30146 82432 668

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię