Do biur powiatowych ARiMR wpłynęło do 9 października br. od rolników blisko 160 tys. wniosków na łączną kwotę 1 mld zł. Z ogólnej liczby wniosków 57,5 tys. na kwotę 376 mln zł dotyczy strat w wysokości co najmniej 70 proc. upraw, a ok. 102 tys. na kwotę 630 mln zł szkód w uprawach w wysokości co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc.

Agencja wydała do 9 października 33 tys. decyzji przyznających pomoc rolnikom w łącznej wysokości 188 mln zł,  zrealizowała ok. 22,8 tys. płatności na kwotę ponad 130 mln zł.

Do 31 października 2018 r. należy złożyć wniosek o pomoc klęskową. Termin został wydłużony zarówno dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż  70% danej uprawy.

Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych  wynoszących co najmniej  70 %  danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy oraz  500 zł do 1 ha powierzchni upraw, w  przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych  wynoszących co najmniej  30 % danej uprawy i  mniej niż 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię