Rolnicy do 25 czerwca 2017 r mogą składać w oddziale terenowym ARR (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego kwalifikowanego materiału siewnego (zakupionego i wysianego lub wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.).

Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych, na których w plonie głównym wykorzystano kwalifikowany materiał siewny następujących gatunków roślin: pszenicy (twardej, zwyczajnej), żyta, jęczmienia, pszenżyta, owsa (nagiego, szorstkiego, zwyczajnego), łubinu (białego, żółtego i wąskolistnego), grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych), bobiku, wyki siewnej, soi i ziemniaka. W przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki, w skład któ- rych wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany.

Wysokość obowiązujących w 2017 r. stawek dopłat będzie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września 2017 r. Wzór wniosku o przyznanie dopłaty w 2017 r. jest udostępniony na stronie internetowej ARR w zakładce Materiał siewny.

Od 15 stycznia do 23 marca 2017 r. w OT ARR zarejestrowano 2,1 tys. wniosków o przyznanie dopłaty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię