Będą nowe zasady wystawiania tzw. paszportów dla koni

To cel rozpatrywanego w drugim czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (pierwotny druk nr 245) nad którym wczoraj debatował Sejm. Projekt dostosowuje polskie przepisy do regulacji unijnych w zakresie metod identyfikacji zwierząt należących do rodziny koniowatych.

Projekt przewiduje uregulowanie m.in. trybu upoważniania podmiotów do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koni oraz wskazane organy do nadawania i cofania upoważnień. Ponadto projekt określa obowiązki posiadaczy koniowatych w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także uprawnienia organów inspekcji weterynaryjnej. Przepisy unijne, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r., umożliwiają państwom członkowskim m.in. czasowe zawieszenie lub cofnięcie uprawnień do wydawania dokumentów identyfikacyjnych w przypadku naruszenia rozporządzenia unijnego.

Zgodnie z projektem w Polsce ma to być kompetencja szefa resortu rolnictwa, który będzie wpisywał takie podmioty do prowadzonego przez siebie wykazu. Z wnioskiem do ministra rolnictwa o wykreślenie podmiotu z rejestru będzie mógł wystąpić główny lekarz weterynarii. Projekt upraszcza też procedurę wydawania dokumentów dla koni – wnioski o ich wydanie będzie można składać elektronicznie.

Ponadto projekt m.in. doprecyzowuje tryb postępowania z dokumentami zwierząt, które padły, zostały poddane ubojowi lub zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej – dokument będzie musiał zostać dostarczony wraz ze zwłokami zwierzęcia do rzeźni (w przypadku uboju) a w pozostałych przypadkach do zakładu przetwórczego lub spalarni. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wprowadziła do projektu poprawki o charakterze legislacyjnym, redakcyjnym i porządkującym. Sprawozdanie przedstawi poseł Jerzy Małecki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj