Choć od tej „imprezy” minęło kilka tygodni, nadal nie milkną komentarze po tym, jak w Olsztynku urzędnicy urządzili show związany z zakupem i poświęceniem ciągnika służącego do oczyszczania ulic.

W dniu 11 kwietnia 2018 roku na terenie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olsztynku odbyła się uroczystość związana z przekazaniem do Działu Oczyszczania Miasta nowo zakupionego przez Spółkę ciągnika John Deere.

Poświęcenia nowego Ciągnika dokonał ks. Dziekan Stanisław Pietkiewicz proboszcz parafii NSPJ w Olsztynku.

Jest to pierwszy poważny zakup sprzętu od wielu lat co dobrze prognozuje na przyszłość. W ten sposób rozpoczyna się cały proces modernizacji spółki oczywiście w miarę pozyskiwanych środków. Zakup możliwy był między innymi dzięki podpisaniu porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie na świadczenie usług w zakresie utrzymania części pasa drogowego dróg krajowych w obrębie Gminy Olsztynek – powiedział Prezes Zarządu mgr inż. Krzysztof Wieczorek.

Spotkanie było też okazją do krótkiego podsumowania działania Spółki oraz przedstawienia zamierzeń na najbliższy okres zwłaszcza jeżeli chodzi o wdrażanie innowacji na terenie Oczyszczalni Ścieków.

Prezes Zarządu podziękował przybyłej na spotkanie załodze Spółki za zaangażowanie i dobrą pracę.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy wszystkich działów oraz zaproszeni goście:

1. Ks. Dziekan Stanisław Pietkiewicz

2. Ks. kanonik Sławomir Piniaha

3. Artur Wrochna Burmistrz Olsztynka

4. Bogusław Kowalewski Zastępca Burmistrza Olsztynka

5. Lucyna Łukaszewicz Skarbnik Miasta

6. Grażyna Wasilewska Sekretarz Miasta

7. Jerzy Laskowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

8. podkom. Janusz Wirchanowicz Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku

9. Ewa Szerszeniewska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

10. Jarosław Bera Z-ca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie

11. Beata Bukowska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynku im. Witolda Pileckiego

12. Marek Bartkowski Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Olsztynku im. Noblistów Polskich

13. Ewa Orłowska Dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynku

14. Piotr Kolek Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie

15. Barbara Sternicka Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

16. Katarzyna Waluk Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

17. Roman Lewandowski Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Olsztynku

18. Ryszard Kornowski Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Olsztynku

19. Kazimierz Borkowski Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku

20. Mirosław Szostek Komendant Straży Miejskiej w Olsztynku

21. Beata Pieniak – Kierownik referatu Inwestycji i ochrony środowiska

fot. UM Olsztynekk
fot. UM Olsztynek,
fot. UM Olsztynekk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię