Sejm w ekspresowym tempie uchwalił nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o czym informowaliśmy w artykule: Posłowie wydłużyli termin składania wniosków o zwrot akcyzy i dodali brakujący kod.

Wydawało się, że wszystkie nieścisłości zostały wyeliminowane. Jednak jak czytamy w komunikacie Krajowej Rady Izb Rolniczych, mając na uwadze uchwaloną na 77 posiedzeniu Sejmu RP dnia 22 lutego 2019 r. ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz uchwałę Senatu RP  z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia w/w ustawy bez poprawek – 27 lutego 2019 r. samorząd rolniczy zwrócił się do Szefa Kancelarii Sejmu, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie braku uwzględnienia w procedowanej ustawie następujących kodów CN tj.: 2710 19 41, 2710 19 42, 2710 19 49 oraz 3824 90 91 (paliwa z w/w kodem były uwzględniane przy zwrocie podatku akcyzowego do dnia wprowadzenia nowelizacji z dnia 9 listopada 2018 r.).

Ustawa czeka obecnie na podpis Prezydenta RP, który nie ma możliwości wprowadzania zmian do ustawy, ewentualnie może zawetować ustawę. Jednak weto prezydenckie nie ma charakteru selektywnego – Prezydent nie może zakwestionować tylko niektórych przepisów, lecz de facto kwestionuje całą ustawę.

Mając na uwadze, że przepisy znowelizowanej ustawy przewidują przedłużenie terminu składania wniosku o zwrot do dnia 31 marca – Zarząd KRIR postanowił nie występować do Prezydenta o zawetowanie ustawy. Zwrócił się natomiast w dniu 27 lutego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, wystąpił o pilną nowelizację, która uwzględnieni w/w kody w procedurze zwrotu podatku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię