piątek, 7 października, 2022
-9.8 C
Warszawa

  Copa-Cogeca chce wyższego poziomu tolerancji w 2015 r.

  Najnowsze

  Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła zobowiązanie Komisarza Phila Hogana do uproszczenia zasad obowiązujących rolników, które należy do priorytetów Komisarza w programie prac na 2015 r. Jeśli przepisy te staną się bardziej zrozumiałe dla tych, którzy muszą je wdrożyć, uda się zapobiec frustracji i podwyższyć poziom zgodności z zasadami. Co więcej, biurokracja może pochłonąć czas, który rolnicy powinni poświęcić na swoją podstawową działalność oraz wpłynąć na ich decyzje związane z działalnością.

  Niemniej jednak, obecnie największym problemem towarzyszącym rolnikom przy wdrażaniu nowej WPR w UE są luki w zasadach i brak jasności. Dotyczy to w szczególności zazieleniania. Producenci musieli długo czekać na informacje, które na dodatek okazały się niepełne i chwilami niespójne.

  Na przykład podejmowanie decyzji krajowych dot. płatności bezpośrednich dobiega dopiero końca, ale w przypadku programów rozwoju obszarów wiejskich i instrumentów równoważnych dla zazieleniania rozmowy z Komisją Europejską nadal trwają. Rolnicy musieli jednak podjąć decyzje dot. produkcji, przygotować glebę i zasadzić nasiona na następny sezon już na jesieni ubiegłego roku. Nadal brakuje odpowiedzi ze strony Komisji Europejskiej i administracji krajowych na wiele pytań dot. podstawowych zasad.

  Ponadto dochodziło do zmiany norm wdrażania, tak jak w przypadku międzyplonów, które kwalifikują się jako obszary proekologiczne.

  Dlatego też wiele przemawia za tym, że kiedy rolnicy zaczną wprowadzać w życie niejasne i niepełne zasady, ryzyko wystąpienia niezamierzonych błędów będzie wysokie i pociągnie za sobą wycofanie płatności z tytułu zazieleniania. Jest to tym ważniejsze, że jeszcze przed zastosowaniem kar administracyjnych od 2017 r. zasady pociągną za sobą nieproporcjonalnie duże obniżki, nawet w przypadku drobnych naruszeń.

  Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności Komisja Europejska powinna zapewnić wyższy poziom tolerancji w 2015 r., będącym pierwszym rokiem reformy, tak aby nie doszło do ograniczania płatności z tytułu zazieleniania w ramach kar za błędy związane z późnymi wytycznymi lub wytycznymi z mocą wsteczną ze strony właściwego organu.

  Co więcej, korzystne byłyby dla rolników wizyty zapobiegawcze i informacyjne, poświęcone poprawnemu wdrażaniu zazieleniania, które umożliwiłoby im osiągnięcie zamierzonych korzyści dla środowiska naturalnego.

  W tym celu Komisja Europejska musi prowadzić szybkie działania wspólnie z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i państwami członkowskimi.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Znamy stawki płatności bezpośrednich za 2022 r.

  Europejski Bank Centralny opublikował dziś tj. 30 września 2022 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz...

  Więcej artykułów