Copa i Cogeca wyrażają zadowolenie z zasadniczej idei nowego unijnego systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli i apelują o utrzymanie środków wsparcia po 2018 r., by zwiększyć konkurencyjność sektora. Copa i Cogeca wyraziłyj zadowolenie z zasadniczej idei nowego unijnego systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli i wystosowały apel o utrzymanie aktualnych środków wsparcia po 2018 r., by zwiększyć konkurencyjność sektora. Reakcja Copa i Cogeca odnosi się do zasad opublikowanych przez Komisję.

Przewodniczącego grupy roboczej „Wino” Thierry Coste powiedział: „Nowy system, który ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r., stanowi krok we właściwym kierunku w porównaniu do decyzji politycznej z 2008 r. Cieszymy się, że państwa członkowskie zdały sobie sprawę z konieczności utrzymania jednolitych ram prawnych we wszystkich państwach członkowskich obejmujących wszystkie rodzaje wina. 

Nowe przepisy są spójne z wnioskami grupy wysokiego szczebla ds. praw sadzenia w sektorze wina. UE jest największym eksporterem wina na świecie. W 2013 r. nasze eksporty były warte 9 mld euro. Nowe zasady pozwolą na dalszy rozwój sektora przy jednoczesnym uznaniu konieczności ochrony win przed oszustwami i imitacjami za pomocą oznaczeń geograficznych”.
Dodał: „Zewnętrzne badania nad konkurencyjnością sektora wina podkreślają, że programy wsparcia w ramach jednolitej wspólnej organizacji rynku (WOR), jak np. środki promocyjne i restrukturyzacyjne, w znacznym stopniu zwiększyły wydajność sektora. Dlatego właśnie chcemy utrzymania tych środków po 2018 r.”.

„Kolejnym ważnym czynnikiem, który może zwiększyć konkurencyjność sektora jest unijny system oznaczeń geograficznych (OG), który chroni nasze wysokiej jakości produkty przed imitacjami. By doprowadzić do wzrostu wydajności sektora ważne jest zagwarantowanie szerszego uznania systemu OG i jego ochrony w ramach negocjacji handlowych UE-USA, UEJaponia i UE-Chiny”, dodał Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię