Analogicznie do lat poprzednich, w 2017 r. odnotowano kolejne inwestycje w obszarze infrastruktury techniczno-sanitarnej. W porównaniu z 2005 r. długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 23,7%, tj. z 245,6 tys. km w 2005 r. do 303,9 tys. w 2017 r., w tym na obszarach wiejskich ze 190,7 tys. km do 235,0 tys. km sieci, tj. o 23,2%. Liczba przyłączy wzrosła natomiast o ok. 1138 tys. sztuk, tj. o 25,2%, w tym o ok. 727 tys. na obszarach wiejskich, tj. o 26,4% – wynika z najnowszego raportu GUS Infrastruktura komunalna w 2017 r.

W 2017 r. długość sieci wodociągowej osiągnęła w Polsce prawie 304 tys. km, a liczba przyłączy – ponad 5,6 mln. W porównaniu z 2016 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 2,9 tys. km, przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy do budynków o ponad 71 tys. szt.

Jak czytamy w raporcie GUS – ponad 77% długości sieci wodociągowej oraz ok. 61,6% przyłączy do budynków zlokalizowanych było na terenach wiejskich. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodociągowej wzrosła w miastach o ponad 1,1 tys. km, a liczba przyłączy o prawie 40 tys. szt. Na terenach wiejskich przybyło ponad 1,8 tys. km nowej sieci, a liczba przyłączy wzrosła o ponad 31 tys. szt.

W okresie 2005–2017 długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o 76,6 tys. km (o 95,7%), osiągając w 2017 r. 156,8 tys. km. Na obszarach wiejskich przyrost długości sieci był większy o 55,2 tys. km (o 149,9%) niż w miastach, gdzie odnotowano wzrost o prawie 21,5 tys. km (o 49,5%).

Rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przyczynił się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z ww. sieci. W 2017 r. z sieci wodociągowej korzystało 92% ogółu ludności (w porównaniu z 2005 r. wzrost o 5,9 p.proc.). W miastach dostęp do wodociągu miało 96,6% ogółu ludności (wzrost o 1,7 p.proc. w porównaniu z 2005 r.). Na terenach wiejskich udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej kształtował się na poziomie 85% (podobnie jak rok wcześniej).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię