0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  Dochody gospodarstw domowych rolników

  Najnowsze

  W roku 2013 dochody gospodarstw domowych rolników były wciąż niższe w porównaniu z pozostałymi grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych (z wyjątkiem gospodarstw domowych robotników i rencistów). Wyższa w ostatnich latach dynamika wzrostu dochodu rozporządzalnego w gospodarstwach rolników przyczyniła się jednak do zmniejszenia różnicy w poziomie dochodów rolników w odniesieniu do średniej krajowej i pozostałych grup gospodarstw (z wyjątkiem gospodarstw domowych robotników i rencistów). 

  Dochód rozporządzalny gospodarstw domowych rolników był w 2013 r. niższy: od dochodu przeciętnego gospodarstwa domowego w kraju o 11,0%, od dochodu pracowników o 11,5% (od pracowników na stanowiskach nierobotniczych o 32,0%), od dochodu pracujących na własny rachunek o 26,9% oraz od dochodu emerytów o 13,0%. Wyższy był natomiast od dochodu pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych o 16,8% oraz rencistów o 14,8%. W okresie akcesji do Unii Europejskiej dynamika wzrostu dochodów gospodarstw domowych rolników była wyższa niż w pozostałych grupach społeczno-ekonomicznych. W latach 2004 – 2013 nominalny dochód rozporządzalny rolników wzrósł ponad dwukrotnie (o 113,7,2%). W pozostałych grupach gospodarstw był niższy i kształtował się następująco: przeciętnie w kraju był to wzrost o 76, 6%, pracowników – o 66,9%, pracujących na własny rachunek – o 69,1%, emerytów i rencistów – o 70,5%. Dysproporcje dochodów między mieszkańcami wsi i miast Badania budżetów gospodarstw domowych wskazują na zmniejszanie się dysproporcji dochodowych między mieszkańcami wsi i miast. W latach 2004 – 2013 przewaga dochodów ludności miejskiej w porównaniu z wiejską zmniejszyła się z 52,5% do 37,0%; analogicznie: w miastach o liczbie mieszkańców 20 tys. i mniej z 24,6% do 12,9%, a w miastach 500 tys. i więcej z 105,7% do 102,2%. Przy czym należy odnotować, że w porównaniu z latami 2004-2012, dysproporcje te zmniejszyły się w odniesieniu do miast przeciętnie w kraju oraz do miast mniejszych (do 100 tys. mieszkańców); natomiast zwiększyły się w aodniesieniu do miast większych (powyżej 100 tys. mieszkańców).

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów