0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

poniedziałek, 25 września, 2023
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  Dofinansowanie do budynków inwentarskich w ramach PROW 2014-2020

  Najnowsze

  W ramach działania Inwestycje w środki trwałe, podziałania: Modernizacja gospodarstw rolnych mogą być realizowane wyłącznie takie rodzaje operacji, które będą przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. Poprzez poprawę ogólnych wyników gospodarstwa rolnego rozumie się poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji.

  Celem instrumentu wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach:          – rozwój produkcji prosiąt, 

  – rozwój produkcji mleka krowiego, 

  – rozwój produkcji bydła mięsnego, 

  – operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

  Koszty kwalifikowalne obejmują: 

  – koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli; 

  – koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku; 

  – koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej; 

  – koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności; 

  – koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; 

  – koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych. Inwestycje, których dotyczą  ww. koszty, muszą być bezpośrednio związane z działalnością rolniczą, w tym również mogą dotyczyć przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

  Nie ma możliwości wsparcia zakupu zwierząt.

  Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć: 

  900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach celu – rozwój produkcji prosiąt, 

  500 000 zł – w przypadku pozostałych celów, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  11 i 12 ognisko afrykańskiego pomoru świń

  Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu 11 i 12 ogniska ASF u świń w Polsce w 2023 roku. Ognisko ASF...

  Więcej artykułów