0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  Dopłaty jako czynnik sprzyjający rozwojowi gospodarstw rolnych

  Najnowsze

  W ocenie rolników zmiany koniunktury jakie miały miejsce w II półroczu ub. r., jak i bieżąca grudniowa koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowała się niekorzystnie (biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu na produkty rolne). Pesymistyczne były również prognozy dotyczące zmian w I półroczu 2015 r. Należy zauważyć, że tak negatywnych opinii rolników nie odnotowano od czerwca 2012 r. 

  Bieżąca ocena (grudzień 2014 r.) sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego, jak i opłacalności produkcji rolniczej była mniej pesymistyczna niż ocena zmian jakie zaszły w II półroczu 2014 r. Inaczej wskaźniki kształtowały się w przypadku popytu. Opinia o bieżącym popycie była zdecydowanie mniej korzystna niż ocena zmian jakie zaobserwowano w poziomie popytu w II półroczu 2014 r. i prognozowano na I półrocze 2015 r.

  Około 72% rolników – o ponad 10% mniej niż w czerwcu ub. r. – uznało bieżącą grudniową ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych jako zadowalającą lub dobrą. Należy zauważyć, że w porównaniu do poprzednich edycji badania, odnotowano wyraźną przewagę opinii o złej sytuacji gospodarstw rolnych nad opiniami przeciwnymi (o minus 11,9 p. proc.). Rolnicy również negatywnie ocenili bieżącą (grudzień 2014 r.) opłacalność produkcji rolniczej. Saldo odpowiedzi zdecydowanie pogorszyło się i wynosiło minus 24,3 p. proc. wobec minus 4,4 p. proc. w czerwcu 2014 r.

  Respondenci byli jeszcze bardziej pesymistyczni w ocenie bieżącego (grudzień 2014 r.) popytu na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne (minus 48,7 p. proc. wobec minus 34,9 w czerwcu 2014 r.). W grudniu 2014 r. prognozy dotyczące zarówno ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji, jak i popytu na wytwarzane produkty rolne były niekorzystne.

  Odnotowano dalsze pogorszenie się nastrojów rolników w porównaniu do poprzednich edycji badania. Użytkownicy, którzy sygnalizowali zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów rolnych częściej oceniali je jako niekorzystne (zmniejszenie sprzedaży), przy czym bardziej pesymistyczni w swoich ocenach byli producenci produktów zwierzęcych niż roślinnych. W około 48% badanych gospodarstw rolnych (wzrost o 6,3% w porównaniu do I półrocza 2014 r.) w ostatnich 12 miesiącach nie dokonywano inwestycji związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, głównie z powodu braku środków finansowych, a w kolejnych 12 miesiącach zgodnie z deklaracjami rolników odsetek takich gospodarstw wzrośnie do 53,6%.

  Użytkownicy gospodarstw rolnych wskazywali dopłaty unijne, analogicznie jak w poprzednich edycjach badania, jako najważniejszy czynnik sprzyjający rozwojowi gospodarstw rolnych, a największymi barierami w ich opinii były zbyt wysokie ceny środków produkcji i zbyt niskie ceny wytwarzanych produktów rolnych. 

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów