W odpowiedzi na interpelację Posła Łukasza Rzepeckiego, znak: K8INT19107, w sprawie stanu populacji dzika w Polsce, w piśmie z dnia 28 lutego 2018 r. Andrzej Szweda-Lewandowski Podsekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody Ministerstwo Środowiska poinformował, że dzik (Sus scrofa) jest gatunkiem cechującym się szeroką tolerancją wobec czynników środowiska, wobec czego, aktualnie nie występuje jedynie na terenach górskich. W związku z wielkopowierzchniowymi uprawami kukurydzy dziki mają dostęp do wysokoenergetycznego pokarmu przez cały rok. Dodatkowo, grzyby rozkładające w ziemi przeorane kolby wytwarzają mykotoksyny, które pobierane przez dzika wraz z ziarnami zalegającymi na polu, wpływają na zmiany cyklu płciowego. Zearalenon, bo o nim mowa, jest jedną z najsilniejszych niesteroidowych substancji o charakterze estrogennym (Zawadzki i in. 2011; Pałubicki i in. 2014; Nicpoń i in. 2015).

Wpływ zasiewów kukurydzy na populację dzika obrazuje wykres 1.

źródło: odpowiedź na interpelację/MŚ

Jak czytamy w dalszej części odpowiedzi – według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w roczniku „Leśnictwo 2017” populacja dzika na początku marca 2017 r. liczyła 214,8 tys. szt. Z danych przekazywanych przez Polski Związek Łowiecki wynika, iż od 1 marca 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. pozyskano 302 tys. osobników dzików (łowiecki rok gospodarczy trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego).

Fakt pozyskania większej liczby dzików, niż ich stan z początku marca związany jest z ich wysoką rozrodczością. Pozyskanie tej liczby dzików wiązało się z 19 mln godzin społecznej pracy myśliwych na rzecz państwa, po przeliczeniu wartość tej pracy jak i koszty logistyki wyniosły ponad 692 mln zł.

Zgodnie z rekomendacjami Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, do 31 marca 2018 r. zagęszczenie dzików na terenie całego kraju ma zostać zredukowane do 0,1 os./km2, w związku z czym przewidziano do odstrzału 368 tys. osobników. Zadanie to, zostało zatem wykonane w 82 % – wylicza minister Andrzej Szweda-Lewandowski.

Według EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) niższe zagęszczenie dzików wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania się ASF, w związku z czym należy utrzymywać stan populacji tego gatunku na maksymalnie niskim poziomie, również w przyszłym gospodarczym roku łowieckim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię