Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 11 marca br. przyjął uchwałę dotyczącą przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt.

Jak wynika z projektu uchwały – wprowadza się na terenie jednostki wojskowej – Składu Jawidz 3. Regionalnej Bazy Logistycznej – położonej w miejscowości Jawidz, gmina Spiczyn, powiat łęczyński, województwo lubelskie ograniczenie populacji dzików w liczbie 60 osobników.

Odstrzału redukcyjnego dokonają osoby uprawnione do posiadania broni myśliwskiej i posiadające uprawnienia do wykonywania polowania. Jak wynika z treści uchwały odstrzał redukcyjny zwierząt obowiązuje przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w przypadku, gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt.

W uzasadnieniu wskazano, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. do UM Województwa Lubelskiego wpłynął wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie dotyczący ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostki wojskowej położonej w miejscowości Jawidz. Bytujące tam zwierzęta stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników resortu obrony narodowej oraz wartowników ochraniających obiekt.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany m.in. przez Polski Związek Łowiecki, Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego czy Regionalną Radę Ochrony Przyrody.

Jak dodano w uzasadnieniu – ograniczenie populacji dzików w drodze odstrzału redukcyjnego, nie spowoduje zagrożenia dla dziko występujących populacji tych zwierząt.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię