Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 za 2016 r.

Od dziś w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie płatności za 2016 r. Tak jak w roku 2015, rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów płatności bezpośrednich:

– jednolita płatność obszarowa,

– płatność za zazielenienie,

– płatność dodatkowa,

– płatność dla młodych rolników,

– wsparcie związane z produkcją (płatność do bydła, płatność do krów, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność do roślin wysokobiałkowych, płatność do buraków cukrowych, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność do owoców miękkich, płatność do pomidorów, płatność do chmielu, płatność do lnu, płatność do konopi włóknistych),

– płatność niezwiązana do tytoniu (w ramach przejściowego wsparcia krajowego).

Ponadto, na jednym formularzu wniosku rolnik może ubiegać o przyznanie także niektórych płatności realizowanych w ramach PROW 2014-2020 (płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej) oraz w ramach PROW 2007-2013 (płatności rolnośrodowiskowej i pomocy na zalesianie).

Rolnicy, którzy w 2015 r. przystąpili do systemu dla małych gospodarstw, otrzymają płatność w ramach tego systemu, zastępującą wszystkie rodzaje wsparcia finansowane z budżetu unijnego. Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw ze skutkiem od 2016 r. jest możliwe w terminie do 30 września br., nie jest już natomiast możliwe przystąpienie do tego systemu.

Zasadniczo warunki przyznawania płatności nie ulegają zmianie. Wprowadzono jedynie wymóg posiadania tytułu prawnego do gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do których rolnik ubiega się o płatności. Ma to na celu wyeliminowanie nadużyć polegających na bezumownym użytkowaniu gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych.

Rolnik ubiegający się o płatności do gruntów Zasobu powinien złożyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do tych gruntów wraz ze wskazaniem, z czego wywodzi ten tytuł prawny. W 2016 r. oświadczenie to należy złożyć w terminie do 31 sierpnia na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Termin składania wniosków o przyznanie płatności za 2016 r. potrwa do 16 maja br.Możliwe jest również złożenie wniosku po tej dacie, nie później jednak niż do dnia 10 czerwca 2016 r., ale spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki.

Natomiast od 1 grudnia ub.r. do 14 marca 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 4,94 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe ok. 939 tys. rolników.

Wcześniej od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok złożyło wiosną ub. r. 1,35 mln rolników. Całkowita koperta finansowa przeznaczona na realizację tych dopłat wynosi 14,49 mld złotych. Dotychczas Agencja wypłaciła łącznie 7,62 mld złotych.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj