0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  Gminy przeciwko zmianom w zakresie melioracji

  Najnowsze

  Ministerstwo Środowiska przedstawiło w styczniu 2015r. projekt nowej ustawy Prawo wodne. Projekt udostępniony został na stronie Rządowego Centrum Legislacji do publicznej konsultacji do 30 stycznia 2015 r. Projekt ustawy powstał w oparciu o założenia, nad którymi resort pracował od kilku lat. W 2014 roku projekt założeń ustawy Prawo wodne był przedmiotem opiniowania w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na wniosek Związku Gmin Wiejskich RP  KWRiST zaopiniowała założenia projektu ustawy negatywnie. Zarząd Związku w dniu 4.04 2014 r. uchwalił stanowisko, które następnie przesłał do Ministra Środowiska oraz KWRiST. Stanowisko to było także przedmiotem rozmów dwustronnych w Ministerstwie Środowiska 18 czerwca 2014r. w których ze strony Związku uczestniczył sekretarz generalny Edward Trojanowski.

  Związek Gmin Wiejskich RP zabrał głos w procesie konsultacji ustawy przypominając swoje negatywne stanowisko w dniu 30.01.2015 r.

  Sprawa ta na wniosek Związku będzie przedmiotem rozmów z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Środowiska Stanisławem Gawłowskim 17 lutego br. Przedstawiciele Związku, wójtowie zainteresowanych spotkaniem gmin, oraz burmistrzowie reprezentujący Unię Miasteczek Polskich otrzymają zaproszenie do udziału w negocjacjach w Ministerstwie Środowiska we wtorek 17.02 o godz. 13.00.

  Związek realizując także wnioski  zgłaszane przez wójtów i burmistrzów gmin członkowskich podczas  Zgromadzenia Ogólnego w Poznaniu, które udzieliło poparcia stanowisku Zarządu nie zgadza się aby zadania z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych były przypisane do zadań własnych gminy, aby nadzór nad Spółkami Wodnymi sprawował wójt ( burmistrz, prezydent) gminy. Ponadto wnioskował aby zarządy dorzeczy były wyposażone w kompetencje nieodpłatnego przekazywania gminom na ich wniosek tytułu prawnego do zagospodarowywania turystycznego na cele ogólnodostępne atrakcyjnych terenów bezpośrednio przylegających do akwenów wodnych jezior i rzek.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów