0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

sobota, 18 maja, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  Gotowi do walki z suszą

  Najnowsze

  „Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia udzielania pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Dlatego zachęcam komisje samorządowe, zatwierdzone przez wojewodów, o jak najszybsze szacowanie poziomu strat na polach rolników” – powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.

  Gotowi do walki z suszą, agri24

  Z informacji uzyskanych z województw wynika, że (stan na 6 lipca 2015 r). wynika, że:

  – w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz kujawsko- pomorskim zostały powołane przez wojewodów komisje, które rozpoczęły szacowanie w gospodarstwach rolnych strat spowodowanych suszą,
  – w województwie łódzkim powołane zostały komisje, które przygotowują się do szacowania szkód,
  – w województwach: lubuskim, opolskim, śląskim i mazowieckim – trwają prace nad powołaniem komisji,
  – w województwach: podlaskim, dolnośląskim i pomorskim – dotychczas do wojewodów nie zgłoszono wystąpienia szkód spowodowanych suszą i nie zostały powołane komisje do szacowania szkód.

  „Jest sucho. Niedobory wody występują na terenie całej Polski. Sytuacja krytyczna występuje głównie w czterech województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i łódzkim. Poszkodowani przez suszę rolnicy mogą liczyć na pomoc państwa. Ale podstawową zasadą udzielania tej pomocy jest powołanie przez wojewodę komisji na wniosek jednostek samorządu terytorialnego. Ona szacuje straty i w zależności od tego jaki jest poziom strat będą podejmowane różne działania.  Tak więc zachęcamy komisje samorządowe, zatwierdzone przez wojewodów, do jak najszybszego sumowania tego poziomu strat” – mówi minister rolnictwa Marek Sawicki.  

  Producenci rolni, po oszacowaniu strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, mogą korzystać z następujących form pomocy:

  1) z kredytów preferencyjnych  na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

  Oprocentowanie kredytu dla rolnika wynosi aktualnie:

  – 2,09% w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy posiadają polisę ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przynajmniej od jednego ryzyka,

  – 3,14 % w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

  – 3 % w skali  roku dla kredytów na odtworzenie środków trwałych;

  2) odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników – na wniosek rolnika  złożony do KRUS;

  3) odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzeń raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy –  na wniosek rolnika złożony do Agencji Nieruchomości Rolnych;

  4) ulg w podatku rolnym udzielanych  przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – na wniosek rolnika złożony do urzędu gminy.

  Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Agencji Nieruchomości Rolnych jest udzielana w formie de minimis. 

  Uruchomienie dodatkowej formy pomocy (maksymalnie do wysokości równowartości 15 000 euro) ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości stanowiącej iloczyn stawki pomocy i powierzchni upraw na której wystąpiły szkody co najmniej na powierzchni 70% upraw rolnych wymaga:

  – wyszacowania szkód,
  – ustalenia  terminu naboru wniosków,
  – ustalenia stawki pomocy na 1 hektar upraw, na której wystąpiły szkody.

  „Przypominam również, że w 2009 r. uruchomiliśmy w ramach PROW 2007-2014 specjalny program odtwarzania produkcji rolnej po katastrofach klimatycznych. I tu także rolnicy, ośrodki doradztwa rolniczego, oddziały ARiMR znają zasady z jednej strony szacowania strat, z drugiej strony składania wniosków w tym programie” – podsumował minister Marek Sawicki.

  źródło: MRiRW

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów