W grudniu 2015 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zakończyła realizację projektu ”Ograniczanie szkód materialnych wyrządzanych przez bobry w gospodarstwach rolnych i leśnych” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach projektu ogrodzono wytypowane działki i gospodarstwa rolne, na terenie których w latach poprzednich odnotowano szkody, a w tamy bobrowe wstawiono rury, ograniczając w ten sposób zalewanie przyległych łąk i upraw. Prowadzono także działania edukacyjne w zakresie możliwości prawnych i technicznych zabezpieczania gospodarstw przed szkodami wyrządzanymi przez bobry.

Grodzenie dotyczyło w większości przypadków gospodarstw sadowniczych – ponad 1000 mb siatki wykorzystano do zabezpieczenia 9 sadów, 1 działki letniskowej oraz kilku pojedynczych, szczególnie wartościowych drzew. Prace te zrealizowano w miejscowościach: Stare Radzikowo, Goźlin Górny, Mariańskie Porzecze, Strzemieczne Wiosny, Śniadków Dolny, Jarzębia Łąka oraz Bobino Wielkie. Grodzenie cennych zadrzewień, sadów owocowych czy też niektórych upraw rolnych przeprowadza się wkopując siatkę w ziemię – metoda ta jest uznawana za jeden z najskuteczniejszych sposobów ograniczania szkód wyrządzanych przez bobry. Zwierzęta te, tracąc dostęp do bazy pokarmowej, zazwyczaj opuszczają dany teren.

W 21 tam bobrowych wstawione zostały specjalne rury, których montaż przyczynił się do ograniczenie zalewania łąk i upraw. Metoda ta pozwala na zachowanie spiętrzeń wykonanych przez bobry, a jednocześnie zapobiega dalszej nadmiernej aktywności zwierząt, budowaniu kolejnych tam i powiększaniu obszarów zalewanych. Rury zostały zamontowane w przetamowaniach znajdujących się w gminach: Kałuszyn, Stanisławów, Chorzele, Szelków, Staroźreby, Drobin i Bielsk.

W ramach projektu oszacowano szkody wyrządzone przez bobry w 174 gospodarstwach rolnychPodczas wizyt w terenie informowano o możliwościach zapobiegania negatywnym skutkom działalności bobrów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj