Rolnicy, którzy zamierzają eksportować zboża poza UE, mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża przeznaczonego do wysyłki.

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat  (Dz. U. z 2009 roku, Nr 36, poz. 282).

Przykładowe koszty badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej:

–   ocena organoleptyczna              24,0 zł

–   wilgotność                                39,0 zł

–   zawartość białka                        86,0 zł

–   ilość i rozpływalność glutenu       42,0 zł

–   liczba opadania                          39,0 zł

–   obecność szkodników                 10,0 zł

–  zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych 49,0 zł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię