W dniach 12 stycznia – 8 lutego 2016 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 179 kontroli w rzeźniach, 372 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 29 w chłodniach składowych, 173 w punktach skupu zwierząt, 81 u pośredników w handlu zwierzętami, 289 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 789 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 1912 kontroli.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 12 stycznia – 8 lutego 2016r. kontroli ujawniono 10 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz ich nielegalnego wprowadzania do obrotu, transportu zwierząt i środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz sprzedaży ryb. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 12 stycznia – 8 lutego 2016r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 2 kary pieniężne na łączną sumę 5 300 zł (nałożenie 4 kolejnych jest w toku), 5 spraw przekazano do organów ścigania.

W okresie 12 stycznia – 8 lutego 2016r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 9 kar pieniężnych na łączną sumę 23 800 zł, nałożenie 12 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 20 mandatów na łączną kwotę 5 450 zł;
  • 6 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku);
  • wydanie 2 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru jest w toku;
  • 2 sprawy przekazano do właściwych terenowo powiatowych lekarzy weterynarii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj