-9.8 C
Warszawa
piątek, 3 grudnia, 2021
  0,00 zł

  Brak produktów w koszyku.

  Jest projekt rozporządzenia w sprawie zasad bioasekuracji podczas polowania

  Najnowsze

  W dniu dzisiejszym do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

  Poniżej prezentujemy treść części proponowanych przepisów.

  Na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie:
  1) podczas polowania lub ostrzału sanitarnego dzików używa się:
  a) oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,
  b) odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa;

  2) podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzymy należy:
  a) zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szarzenia się choroby, w szczególności myć i odkażać ręce oraz obuwie,
  b) dokonać patroszenia odstrzelonych dzików na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony,
  c) przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami dzika,
  d) transportować odstrzelonego dzika wraz ze wszystkimi jego częściami, w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych pojemnikach lub workach.
  e) dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia,
  f) przeprowadzić mycie i odkażanie środka transportu oraz pojemników, w których znajdowały się odstrzelone dziki lub ich części po każdym transporcie.

  2. Tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z tuszami i częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych.

  Jak czytamy w uzasadnieniu – przestrzeganie zasad bioasekuracji przez myśliwych jest kluczowe ze względu na występujące w populacji zwierząt wolno żyjących choroby zakaźne zwierząt, takie jak afrykański pomór świń (ASF).

  Wirus obecny jest we wszystkich płynach ustrojowych, wydalinach i wydzielinach chorych zwierząt, zatem w przypadku wystąpienia zakażenia w populacji dzików na danym terenie łatwo dochodzi do skażenia środowiska naturalnego, jeszcze zanim dojdzie do padnięć chorych sztuk, co z kolei powoduje zakażenie następnych osobników.

  Dlatego niezwykle istotne jest aby myśliwi podczas wykonywania polowań oraz odstrzału sanitarnego oraz wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem upolowanej zwierzyny stosowali się do określonych w przedmiotowym rozporządzeniu zasad bioasekuracji, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby – przekonuje resort rolnictwa.

  Odzież, obuwie oraz sprzęt używany podczas każdego polowania lub ostrzału sanitarnego powinien być wyczyszczony, umyty i, jeżeli to możliwe, odkażony.

  Również czynności związane z zagospodarowaniem upolowanego zwierzęcia, w tym w szczególności patroszenie, transportowanie, przechowywanie powinny być wykonywane w sposób zapobiegający przedostaniu się krwi, wydalin i wydzielin do środowiska. Ważne jest odkażenie wszystkich miejsc, które mogły zostać skażone, jak również umycie i odkażenie używanych sprzętów i przedmiotów.

  źródło: projekt rozporządzenia

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Proszę wpisać swoje imię tutaj

  Bedzie pomoc finansowa w postaci dopłaty 1000 zł do jednej lochy

  Pomoc wynosi 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt. Będzie wypłacana wyłącznie do 5000 prosiąt (czyli dla 500 loch). –...

  Więcej artykułów