Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji poinformował w komunikacie, iż w dniu 20 marca 2019 r. działający na wniosek Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Józef Ogorzałek dokonał zajęcia ruchomości Emitenta obciążonych zastawami rejestrowymi nr:

a) 2470493 – zbiór rzeczy ruchomych przeznaczonych do przetworzenia – miejsce położenia zbioru Lublin, ul. Frezerów 7,

b) 2487980 – zbiór rzeczy ruchomych środki obrotowe – zapasy magazynowe – miejsce położenia zbioru Lublin, ul. Frezerów 7.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rozpoczęła egzekucję z zabezpieczeń rzeczowych, pomimo otwarcia w dniu 7 listopada 2018r. przyspieszonego postępowania układowego wobec URSUS S.A. oraz pomimo prowadzonych przez Emitenta z bankiem rozmów i negocjacji odnośnie spłaty zobowiązań.

W prowadzonym postępowaniu komornik zmierza do wyegzekwowania należności głównej w kwocie 10 031 697,77 zł, odsetek wynoszących 618 094,29 zł (do dnia 5 marca 2019 r.) oraz kosztów postępowania. Czynności komornika wykonywane na wniosek Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. utrudniają działalność URSUS S.A. w restrukturyzacji, m.in. dlatego, iż zostały skierowane do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa – tj. surowców, materiałów i półproduktów, z których Spółka na bieżąco korzysta na potrzeby prowadzonej produkcji.

Emitent podjął stosowne działania prawne zmierzające do zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz do uchylenia zajęć, o efektach których poinformuje odrębnym raportem bieżącym – informuje spółka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię