piątek, 7 października, 2022
-9.8 C
Warszawa

  Konkurs literacki „Wieś, w której żyję”

  Najnowsze

  Redakcja kwartalnika Kultura Wsi ogłasza otwarty konkurs literacki pod hasłem „Wieś, w której żyję”. Forma dowolna – może to być pamiętnik, esej, dziennik lub wywiad–rzeka.

  Fot. KSOW

  Celem konkursu jest ukazanie całokształtu przemian zachodzących na polskiej wsi w minionym 25-leciu. Organizatorzy konkursu szczególnie zapraszają do udziału osoby, które chcą podzielić się swoimi obserwacjami i przemyśleniami obrazującymi to, co wydarzyło się wokół nich w tym czasie.

  Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
  Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa
  lub redakcja@kulturawsi.cbr.net.pl

  Tekst winien mieć charakter oryginalny, dotychczas nigdzie (także we fragmentach) niepublikowany. Objętość prac przesyłanych na konkurs jest dowolna.

  Przesyłane prace winne być podpisane godłem, a w dołączonej zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem muszą znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy.

  Prace konkursowe w wersji drukowanej lub elektronicznej (na płycie CD bądź na nasz adres poczty elektroniczej) należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

  Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni trzy najlepsze, które uhonorowane zostaną następującymi nagrodami:

  I miejsce – 5000 zł,
  II miejsce – 3000 zł,
  III miejsce – 2000 zł.

  Ponadto, pięć kolejnych prac zostanie uhonorowanych nagrodami książkowymi.

  Wszystkie wspomnienia zostaną zarchiwizowane w zasobach CBR, a wybrane opublikowane w Kulturze Wsi, w całości lub fragmentach.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Znamy stawki płatności bezpośrednich za 2022 r.

  Europejski Bank Centralny opublikował dziś tj. 30 września 2022 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz...

  Więcej artykułów