0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

sobota, 18 maja, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  Konkurs literacki „Wieś, w której żyję”

  Najnowsze

  Redakcja kwartalnika Kultura Wsi ogłasza otwarty konkurs literacki pod hasłem „Wieś, w której żyję”. Forma dowolna – może to być pamiętnik, esej, dziennik lub wywiad–rzeka.

  Fot. KSOW

  Celem konkursu jest ukazanie całokształtu przemian zachodzących na polskiej wsi w minionym 25-leciu. Organizatorzy konkursu szczególnie zapraszają do udziału osoby, które chcą podzielić się swoimi obserwacjami i przemyśleniami obrazującymi to, co wydarzyło się wokół nich w tym czasie.

  Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
  Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa
  lub redakcja@kulturawsi.cbr.net.pl

  Tekst winien mieć charakter oryginalny, dotychczas nigdzie (także we fragmentach) niepublikowany. Objętość prac przesyłanych na konkurs jest dowolna.

  Przesyłane prace winne być podpisane godłem, a w dołączonej zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem muszą znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy.

  Prace konkursowe w wersji drukowanej lub elektronicznej (na płycie CD bądź na nasz adres poczty elektroniczej) należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

  Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni trzy najlepsze, które uhonorowane zostaną następującymi nagrodami:

  I miejsce – 5000 zł,
  II miejsce – 3000 zł,
  III miejsce – 2000 zł.

  Ponadto, pięć kolejnych prac zostanie uhonorowanych nagrodami książkowymi.

  Wszystkie wspomnienia zostaną zarchiwizowane w zasobach CBR, a wybrane opublikowane w Kulturze Wsi, w całości lub fragmentach.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów