4 C
Warsaw
piątek, Listopad 16, 2018
Żadne zdjęcie nie zostało zgłoszone do konkursu. Bądź pierwsza!

 • Organizatorem konkursu jest wydawca portalu internetowego Agri24.pl.
 • Celem konkursu jest stworzenie kalendarza z dwunastoma wyróżnionymi fotografiami oraz jego późniejsza dystrybucja.
 • Tematem zdjęcia musi być kobieta w rolniczej scenerii.
 • Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 listopada 2017 roku i trwa do 23 listopada 2017 roku .
 • Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie zdjęcia przez udostępniony na stronie agri24.pl formularz kontaktowy oraz podanie pełnych danych oraz adresu e-mail.
 • Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia.
 • Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne:
  a) rozmiar min. 3508 x 4963 pixeli,
  b) rozdzielczość min. 300 dpi,
  c) format pliku: JPG,
  d) fotografia może być wykonana techniką cyfrową lub tradycyjną, jednak fotografia tradycyjna musi być zapisana w postaci cyfrowej (zeskanowany negatyw),
  e) maksymalny rozmiar zdjęcia - 5 MB z minimalną kompresją,
  f) zdjęcia poziome.
 • Wysłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesłane zdjęcia są własnością osoby zgłaszającej i że przysługuje jej do zdjęć całość praw autorskich oraz że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich. Agri24.pl nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za prawdziwość złożonego przez Uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiada za ewentualne naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości i wielkości pliku, niezwiązanych z tematem konkursu lub zawierających treści wulgarne, obraźliwe lub erotyczne.
 • Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane przez internautów (6 zdjęć) oraz przez komisję konkursową (6 zdjęć).
 • Głosowanie trwa od 13 listopada 2017 i trwa do 23 listopada 2017
 • Głosować mogą tylko zarejestrowani użytkownicy oddając maksymalnie 1 głos dziennie na każde ze zdjęć
 • Uczestnik konkursu, którego zdjęcie otrzyma najwięcej głosów internautów otrzyma bezpłatnie 2 sztuki kalendarza a zdjęcie zostanie umieszczone na okładce kalendarza. Pozostali uczestnicy, których zdjęcia zakwalifikują się do druku otrzymają bezpłatnie 1 egzemplarz kalendarza.
 • Lista zwycięzców zostanie opublikowana na portalu agri24.pl
 • Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie przez zamieszczenie zmian na stronie internetowej agri24.pl. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się wiążące w chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez odszkodowania dla Uczestników.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania zdjęć w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, zamieszczania ich w Internecie.
 • Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że złożone fotografie zostały wykonane osobiście.
 • Nadesłane na konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z konkursem oraz w celach marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne. rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, zamieszczania ich w Internecie.treści