W grudniu 2015 r. pogłowie bydła wynosiło 5762,4 tys. sztuk i było o 102,1 tys. sztuk (o 1,8%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2015 r.- niższe o 198,3 tys. sztuk (3,3%).

Pogłowie krów zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2014 r. o 100,2 tys. sztuk (o 4,2%) do poziomu 2302,8 tys. sztuk, w tym pogłowie krów mlecznych spadło o 113,7 tys. sztuk (o 5,1%) do poziomu 2134,1 tys. sztuk. W stosunku do czerwca liczba krów była niższa o 141,7 tys. sztuk (o 5,8%), natomiast krów mlecznych spadła o 145,1 tys. sztuk (o 6,4% ).

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2015 r. wynosił:
– cielęta w wieku poniżej 1 roku – 28,0%,
– młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 26,6%,
– krowy – 40,0%,
– pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,3%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2014 r. zwiększył się udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 2,4 p. proc.) i młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 1,1 p. proc.) a zmalał udział pogłowia pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat (o 1,1 p. proc.) i krów (o 2,5 p. proc.).

Wyniki grudniowego badania pogłowia bydła wskazują na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła wynikające z wzrostu pogłowia cieląt i młodego bydła w wieku 1-2 lat. Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2015 r. wynosiła 6,10 zł/kg i była wyższa o 1,9% od notowanej w analogicznym okresie 2014 r. Przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2015 r. (113,09 zł za 100 l) była o 17,2% niższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2014 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj