W 2018 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS 15 295 wypadków, o 2 866 (15,8%) mniej niż w 2017 roku. Za wypadki przy pracy rolniczej, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uznano 14 998 zdarzeń – o 2 214 (12,9%) mniej niż w poprzednim roku. Wypłacono 11 861 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, tj. o 1 389 (10,5%) mniej niż w 2017 roku.

Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek wypadków z grup:

– „upadek osób” – 5 711 poszkodowanych, co stanowiło 48,1% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań,
„pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń” – 1 459 poszkodowanych, tj. 12,3% wypadków,
„uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta” – 1 330 poszkodowanych, tj. 11,2% wypadków.

W większości przypadków (63,3% zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań) orzeczono uszczerbek na zdrowiu nie przekraczający 5%.

Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym w 2018 roku wyniósł 9,5 wypadków na 1 000 ubezpieczonych. Najwyższą wypadkowość odnotowano w województwach: kujawskopomorskim (11,9), wielkopolskim (11,6), podlaskim (11,4), warmińsko-mazurskim (11,3), lubelskim (11,2) a najniższą w województwach: śląskim (5,2), zachodniopomorskim (6,2), opolskim (6,4) i małopolskim (7,1).

W 2018 roku odnotowano 81 wypadków śmiertelnych, o 12 (17,4%) więcej niż w 2017 roku. Liczba wypadków śmiertelnych przypadająca na 100 000 ubezpieczonych w 2018 roku wynosiła 6,5 tj. o 1,6 więcej niż w 2017 roku.

W zeszłym roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono 15 295 wypadków. Wypłatą jednorazowych odszkodowań zakończyło się 11 861 zdarzeń, w tym 81 ze skutkiem śmiertelnym. Wypłacono 337 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej.

Zmniejszenie się od 1993 roku liczby zgłaszanych wypadków z 66 tys. do 15 tys. (prawie 4,5- krotnie mniej) i spadek w tym okresie czasu wskaźnika wypadkowości z 24,6 wypadków zakończonych wypłatą jednorazowego odszkodowania na 1 000 ubezpieczonych do 9,5 świadczą o zmianach świadomości rolników w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz bliskich. Działania prewencyjne podejmowane przez KRUS w znaczący sposób wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię