Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do końca lutego 2017r. przekazała deklaracje podatkowe PIT do wszystkich emerytów i rencistów, którzy w 2016 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek świadczenie emerytalno-rentowe z KRUS (np. emeryturę rolniczą, w tym częściową lub okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) oraz do osób, które w 2016 roku pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu do dnia jego śmierci (nie dotyczy zasiłków pogrzebowych).

Wśród rozesłanych dokumentów znajdą się następujące formularze PIT:

  • PIT-40A – roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty,
  • PIT-11A – informacja o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę,
  • PIT-11 – informacja o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej,
  • PIT-8C – informacja o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Szczegółowe informacje o tym, którzy świadczeniobiorcy Kasy (na podstawie otrzymanego formularza PIT) zobowiązani są złożyć dodatkowe zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37 we właściwym urzędzie skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2017 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię