W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Inżynierii Produkcji w Warszawie odbył się 21 kwietnia br. finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, w którym na Laureatów czekało pięć indeksów tej znakomitej uczelni.

Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela oraz rektora SGGW Alojzego Szymańskiego. Jego organizatorami, tak jak w poprzednich latach był Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Redakcja „AGROmechanika – Technika w gospodarstwie,” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Celem Konkursu jest m. in. popularyzowanie wśród młodzieży szkół rolniczych znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników. Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich działach rolnictwa, przepisy i dobre praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska.

Podsumowania Konkursu dokonał podsekretarz stanu Rafał Romanowski, który wręczył także nagrody i dyplomy okolicznościowe laureatom Konkursu. Pogratulował sukcesu finalistom, nauczycielom oraz organizatorom. Zaznaczył, że tego typu inicjatywy i działania prewencyjne mają bardzo duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz że w pełni popiera organizację następnych edycji konkursu dostrzegając jego pozytywny wpływ na rozwój wiedzy wśród młodzieży w tym zakresie.

Organizatorzy nadali Konkursowi ogólnokrajowy charakter i włączyli do rywalizacji niemalże wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, kształcące w kierunkach rolniczych i leśnych z terenu całej Polski, w tym również szkoły i placówki rolnicze, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W tegorocznej VIII edycji w szkolnych eliminacjach (pierwszy etap konkursu)wzięło udział około 2790 uczniów z ponad 140 szkół ponadgimnazjalnych, które zgodnie z regulaminem spełniały warunki zgłoszenia i uczestnictwa. Do etapu centralnego Konkursu zgłoszono 134 uczniów szkół rolniczych i leśnych. Łącznie w ośmiu edycjach konkursu wzięło udział około 26 tysięcy uczniów. Z tego około 1150 osób przystąpiło do finału konkursów.

W tym roku do finału przystąpiło 108 uczniów (w tym 10 dziewcząt). Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą, gdyż poziom zadań wykraczał daleko poza ramy szkolnych programów nauczania.

Tak wysoka frekwencja młodzieży szkolnej w konkursie promującym bezpieczną pracę w rolnictwie oraz liczba zgłoszeń do etapu centralnego, to kolejny sukces dla organizatorów. To również duża satysfakcja dla Kierownictwa resortu rolnictwa i patronów strategicznych konkursu.

Po dokonaniu oceny testów, na podstawie zdobytej liczby punktówCentralna Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów konkursu.Laureatami tegorocznej VIII Edycji Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie zostali:

1) I miejsce (i 41 punktów) – Tomasz Rafałek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie – nauczyciel Zbigniew Ratuszny,

2) II miejsce (i 41 punktów) – Zbigniew Wierzba z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim – nauczyciel Robert Kożuch,

3) III miejsce (i 40 pkt) – Marek Benszz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach – nauczyciel Sławomir Andrzejewski,

4) IV miejsce (i 40 pkt) – Jakub Kowalewski z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku – nauczyciel Daniel Gorący,

5) V miejsce (i 39 pkt) – Radosław Woźniak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu – nauczyciel Tomasz Jarębski .

Laureaci otrzymali indeksy z rak prorektora SGGW ds. dydaktyki prof. dr hab. Bogdana Klepackiego i dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji  dr inż. Tomasza Nurka, nagrody i dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także nagrody i upominki od organizatorów i sponsorów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj