1 lipca rusza XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Tradycyjnie już w realizację programu zaangażowana jest Agencja Nieruchomości Rolnych.

Aby otrzymać stypendium pomostowe należy spełnić określone warunki oraz wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl w zakładce Stypendia i Staże Krajowe. Formularze wniosków dostępne są pod tym adresem od 1 lipca. Warto się jednak pospieszyć, bo formularz wniosku należy wypełnić na stronie do godziny 16-ej 17 sierpnia 2016 r. Wniosek po wypełnieniu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami we właściwym Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych do dnia 24 sierpnia br.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:
są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295zł netto lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.

Stypendium wynosi 5 000 zł rocznie i wypłacane jest w miesięcznych ratach. W czternastu poprzednich edycjach programu przyznano ponad 14,5 tysiąca stypendiów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę wpisać swoje imię tutaj