W ramach PROW 2014-2020 będziemy kontynuowane działanie Premie dla młodych rolników. Kwota wsparcia 100 tys. zł.

Zgodnie z definicja młody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe  i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem, czyli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierującą.

Premia dla młodych rolników może być przyznana tylko raz, w okresie realizacji PROW 2014-2020, osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy.

Jednak nie wszyscy będą objęci tym wsparciem. Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie:

1) chów drobiu (nie dotyczy produkcji ekologicznej),

2) prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,

3) prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych.

Czekamy na pierwsze nabory wniosków!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię