0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

środa, 17 lipca, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  MRiRW: Propozycje działań na rynku trzody chlewnej

  Najnowsze

  Jak podaje komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trudna sytuacja na rynku trzody chlewnej wymaga pilnych działań bieżących oraz długofalowych.

  Te pierwsze zostały już wdrożone.

  W związku z informacjami od producentów trzody chlewnej o niskich cenach skupu, przy jednoczesnym dużym imporcie mięsa wieprzowego na nasz rynek, płaceniu wyższych cen dostawcom zagranicznym oraz niższej jakość sprowadzanego surowca, skierowane zostało pismo do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie tych zarzutów i sprawdzenie czy  nie zostały naruszone warunki konkurencji i czy nie nastąpiła zmowa cenowa.

  MRiRW: Propozycje działań na rynku trzody chlewnej, agri24

  Odpowiednie służby inspekcyjne mają też zweryfikować informacje o gorszej jakości sprowadzanego surowca.
  Do unijnego komisarza Phila Hogana skierowane zostało pismo, w którym minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podnosi kwestię stabilizacji na rynku wieprzowiny.

  Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny od 4 stycznia. Polska wnosi o przyspieszenie terminu.

  W opinii strony polskiej niezbędne jest aktywowanie refundacji wywozowych do mięsa wieprzowego. Minister zwraca uwagę, że rozdysponowanie mięsa zgromadzonego w wyniku dopłat do prywatnego przechowywaniu powinno nastąpić z wyłączeniem rynku unijnego, gdyż w innym przypadku problem nie zostanie rozwiązany, a jedynie przesunięty w czasie.

  Kolejne działania dotyczą :

  1. Zwiększenia nadzoru w zakresie kontroli jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.
  2. Zintentysyfikowania rozmów nt. dostępu do rynków zbytu i znoszenia barier weterynaryjno-sanitarnych dla wieprzowiny m.in. na rynkach: japońskim, południowokoreańskim i chińskim.
  3. Wsparcia producentów wieprzowiny w ramach pomocy bezpośredniej.
  4. Zminimalizowania skutków ASF dla producentów trzody chlewnej.
  5. Przygotowania propozycji dotyczących rynków rolnych, w tym wieprzowiny, które będą przedstawione podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej.
  6. Poprawa efektywności wykorzystania funduszu promocji.

  Ponadto opracowane zostały główne elementy programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej. Zostały one ujęte w 7 punktach.

  1. Rozwój stad zarodowych oraz wsparcie zakupu materiału genetycznego (dofinansowanie programu hodowlanego dla instytutów np. Instytutu Zootechniki, które powinny odsprzedawać materiał po preferencyjnych cenach).
  2. Uproszczenie zasad pozyskania wsparcia inwestycyjnego w ramach PROW.
  3. Powiązanie wsparcia PROW z dofinansowaniem ze środków krajowych inwestycji towarzyszących, np. biogazownie z NFOŚIGW.
  4. Utworzenie funduszu stabilizacji dochodów dla hodowców trzody chlewnej.
  5. Uruchomienie funduszu poręczeniowego (BGK) dla ubojni i przetwórni z kapitałowym udziałem rolników.
  6. Uruchomienie funduszu ubezpieczeń wzajemnych w zakresie rekompensat za straty w produkcji rolnej, w tym w chowie trzody chlewnej.
  7. Podniesienie jakości doradztwa dla rolników – szeroko zakrojona akcja wyjazdów studyjnych (warsztaty powinny być elementem finansowanym z PROW, ale jednocześnie obowiązkowym przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne), połączonych z pozyskiwaniem know-how w zakresie nowoczesnych metod hodowli, żywienia i budowy budynków.

  Zobacz również:

   Już pewne!! Będzie większy zwrot podatku za paliwo rolnicze

  ARiMR zakończyła wypłatę zaliczek na poczet dopłat

   

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów