Na rynku krajowym w ostatnim tygodniu marca 2018 r. ceny większości monitorowanych zbóż uległy obniżeniu. W dniach 26.03 –1.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW pszenicę konsumpcyjną skupowano średnio po 670 zł/t, o 1% taniej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była również o 2% niższa niż miesiąc wcześniej i niż przed rokiem.

Na rynku unijnym w ostatnim tygodniu marca 2018 r. przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 165 EUR/t (692 zł/t), nieznacznie (o 0,3–0,4%) mniej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 159 EUR/t, o 3% niższym niż średnia w UE. Była ona również o 5% niższa niż w Niemczech i o 2% niższa niż w Czechach, ale o 1,5% wyższa niż na Słowacji.

Za żyto konsumpcyjne przeciętnie w kraju uzyskiwano 565 zł/t, o 1% mniej niż tydzień i miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku żyto podrożało o 4,5%. Przeciętna cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 672 zł/t wobec 673 zł/t w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o 1% droższe niż miesiąc wcześniej i o 11% droższe niż w porównywalnym okresie 2017 r.

Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono średnio 161 EUR/t (677 zł/t). Cena ta była nieznacznie niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% wyższa niż przed miesiącem. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro była o blisko 1% niższa od średniej unijnej, ale o 13% wyższa niż na Słowacji. Cena w Polsce była m.in.: o 6% niższa niż w Niemczech i o 13% niższa niż w Hiszpanii.

Za kukurydzę w Polsce przeciętnie płacono 640 zł/t, o 1% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 1% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 5% niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena kukurydzy w UE wyniosła 161 EUR/t (677 zł/t). Był to poziom nieznacznie niższy (o 0,3%) niż w poprzednim notowaniu, ale nieco (o 0,4%) wyższy niż miesiąc wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w euro była o 6% niższa od średniej unijnej, ale wyższa niż w Rumunii (o 14%) oraz w Bułgarii i na Słowacji (w obu przypadkach o 6%).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię