Na końcowym etapie uzgodnień są przepisy dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Przepisy niebawem powinny być przyjęte przez Rząd.

W projektowanym rozporządzeniu przewidziano m.in. pomoc skierowaną do producentów mleka w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. Pomoc będzie przysługiwała do nie więcej niż 30 sztuk tych zwierząt zakupionych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., mających w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, zgłoszonych do rejestr zwierząt gospodarskich, dla których wystawiono świadectwo potwierdzające jej pochodzenie, urodzonych w stadach objętych oceną wartości użytkowej bydła.

Do otrzymania pomocy będzie uprawniony producent mleka, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiadał w siedzibie stada krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany, mające powyżej 24 miesięcy, albo nie posiadał w tym dniu krów, według danych zawartych w rejestrz zwierząt gospodarskich oraz sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka. Ponadto producent mleka będzie zobowiązany do utrzymywani nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których otrzymał pomoc.

Pomoc będzie udzielana w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek objętych pomocą w kwocie:
l) 1000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy;
2) 1500 zł -do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 m miesięcy;
3) 2000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż 18 miesiące;
4) 3000 zł- do jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 18 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące,

– przy czym kwota pomocy nie może być wyższa niż cena zakupu zwierzęcia wskazana na fakturze albo fakturze VAT RR albo cena zakupu zwierzęcia wskazana na fakturze, rachunku lub w umowie sprzedaży potwierdzającej jego zakup – w przypadku dokonywania sprzedaży między rolnikami ryczałtowymi.

Podmiotem wdrażającym nadzwyczajną pomoc będzie Agencja Rynku Rolnego, która będzie miał czas na przyjęcie wniosków do 31 lipca 2017 r. Jak wynika z przepisów unijnych, środki finansowe z Agencji rolnicy będą musieli otrzymać do 30 września 2017 r.

projekt rozporządzenia – KLIKNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię