Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zmienia zasady dotyczące zasad przyznawania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w odniesieniu do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym nadzoruje Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR).

Przepisy Unii Europejskiej nie regulują, czy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich musi posiadać tytuł prawny tych gruntów. Stwarza to pole do nadużyć polegających na tym,  że o płatności bezpośrednie do określonych gruntów występują podmioty, które bezprawnie weszły w ich posiadanie lub posiadają je bez tytułu prawnego wbrew woli podmiotu, do którego te grunty należą, czyli ANR. Przypadki te zdarzają się w praktyce, co budzi społeczny sprzeciw.

Zjawisko o którym mowa powyżej występuje na gruntach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Według danych ANR, powierzchnia zajęta przez bezumownych użytkowników na dzień 30 września 2015 r. wynosiła blisko 3,3 tys. ha (973 przypadków). Odnotowane są również przypadki odmowy wydania  nieruchomości  po rozwiązanych umowach dzierżawy. Według stanu na dzień 30 września powierzchnia niewydana wynosiła ponad 8,7 tys. ha (238 przypadków).

W celu wyeliminowania takich przypadków MRiRW proponuje wprowadzić takie regulacje, zgodnie z którą do uzyskania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, które należą do ANR  koniecznie będzie posiadanie majątkowego do danego gruntu łączącego się z jego posiadaniem.

Opisywany problem dotyczy również płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i ONW realizowanych w ramach PROW 2014-2020. Projektowana ustawa ma na celu wyeliminowanie takich przypadków.

MRiRW w dniu 20 stycznia br. przekazało projekt zmian do uzgodnień. Wprowadzone warunki mają obowiązywać od 15 marca, czyli od dnia przyjmowania nowych wniosków o przyznacie płatności bezpośrednich na rok 2016.

 

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj