Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która ma uszczelnić system rejestracji zwierząt koniowatych – m.in. koni i osłów – oraz zwiększyć kontrolę nad zwierzętami przeznaczonymi do uboju.

Nowelizacja implementuje przepisy rozporządzenia 2015/262, które regulują tryb i organy właściwe do nadawania, cofania i zawieszania upoważnień do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla zwierząt z rodziny koniowatych, obowiązki posiadaczy koniowatych w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przepisy karne związane z ich naruszeniem, a także kompetencje organów kontrolujących system identyfikacji i rejestracji koniowatych.

Ponadto, ustawa określiła zasady współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z podmiotem prowadzącym centralną bazę danych.

W celu uproszczenia procedury wydawania dokumentów identyfikacyjnych, posiadaczom koniowatych zapewniono możliwość składania wniosków o wydanie dokumentów identyfikacyjnych drogą elektroniczną. Podstawą do wydania paszportu dla koniowatych nieposiadających statusu hodowlanych będzie wyłącznie wniosek właściciela, zawierający co najmniej numery identyfikacyjne rodziców zwierzęcia oraz oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem koniowatego. Nowelizacja umożliwiła także wydawanie dokumentów innych niż paszport lub jego duplikat – tymczasowego oraz zastępczego dokumentu identyfikacyjnego.

Wprowadzenie przedmiotowych rozwiązań uszczelni system identyfikacji i rejestracji koniowatych, zwiększając kontrolę nad zwierzętami kierowanymi do uboju w celu spożycia przez ludzi i wyeliminuje z łańcucha żywnościowego wszystkie zwierzęta, co do których zachodzą wątpliwości dotyczące ich identyfikacji i ewentualnego zastosowanego leczenia – podano w komunikacie Kancelarii Prezydenta Dudy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj