W dniu 9 kwietnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu w dniu 22 marca 2019 r. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.) w związku z obrotem akcjami Ursus SA oraz o blokadzie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego spółki POL-MOT Auto SA. – czytamy w komunikacie KNF.

Jak ustalił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF), spółka POL-MOT Auto SA sprzedawała akcje Ursus SA w okresie pomiędzy powstaniem opóźnionej informacji poufnej, a jej upublicznieniem. Poza transakcjami, o których informowała spółka Ursus SA w dniu 20 marca w godzinach wieczornych, POL-MOT Auto SA sprzedawała akcje także na sesji w dniu 20 marca br. przed publikacją opóźnionej informacji poufnej. Poniższa tabela prezentuje wolumeny sprzedaży akcji Ursus SA przez POL-MOT Auto SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (dalej: GPW) w dniach 11-20 marca br., tj. w okresie opóźnienia publikacji informacji poufnej. W tym okresie POL-MOT Auto SA nie dokonała żadnej transakcji kupna akcji Ursus SA.

KNF

Jak dodano w komunikacie KNF – Zastępca Przewodniczącego KNF, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, wystąpił o dokonanie blokady rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych prowadzonych na rzecz POL-MOT Auto SA.

Jednocześnie UKNF złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 181 ustawy o obrocie, tj. wykorzystania informacji poufnych, polegającego na nabywaniu lub zbywaniu, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumentów finansowych, których informacja ta dotyczy.

Jak informuje portal parkiet.com – Andrzej Zarajczyk, prezes POL-MOT Holding i główny właściciel Ursusa, nie akceptuje ustaleń Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących wykorzystania informacji poufnej przez spółkę POL-MOT Auto w obrocie akcjami Ursusa, uznając je za bezpodstawne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię