0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

niedziela, 24 września, 2023
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  Od 1 marca 2023 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone

  Najnowsze

  Waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2023 r. polega na pomnożeniu  kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2023 r. wynosi 1.429,60 zł, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej).

  Kwota podwyżki świadczenia nie może być niższa niż 250 zł. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2023 r. 1.588,44 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.588,44 zł.

  Do kwoty 1.588,44 zł nie zostaną podwyższone:

  a) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej 
  lub osiąganiem dodatkowych przychodów np. z tytułu zatrudnienia,

  b) emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

  c) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

  Od dnia 1 marca 2023 r. – do kwoty 1.588,44 zł – wzrasta też kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
  Ponadto ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają:

  1)    świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 2.157,80 zł miesięcznie. 

  2)    świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Łączna kwota emerytury/renty rolniczej 
  (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć kwoty 3.046,29 zł miesięcznie.

  Od 1 marca 2023 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

  •    dodatek pielęgnacyjny – 294 zł 39 gr,
  •    dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy 
  i do samodzielnej  egzystencji – 441 zł 59 gr,
  •    dodatek kombatancki – 294 zł 39 gr,
  •    dodatek za tajne nauczanie – 294 zł 39 gr,
  •    ryczałt energetyczny – 255 zł 17 gr,
  •    dodatek kompensacyjny – 44 zł 16 gr,
  •    dodatek dla sieroty zupełnej – 553 zł 30 gr,
  •    świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 294 zł 39 gr,
  •    świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej 
  oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 294 zł 39 gr,
  •    dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 1.127 zł 12 gr. 

  WAŻNE:
  Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2023 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami dot. przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

  ŹródłoKRUS

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  11 i 12 ognisko afrykańskiego pomoru świń

  Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu 11 i 12 ogniska ASF u świń w Polsce w 2023 roku. Ognisko ASF...

  Więcej artykułów