0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  Odszkodowanie za bobry

  Najnowsze

  Skarb Państwa w imieniu którego działa regionalny dyrektor ochrony środowiska odpowiada za szkody wyrządzone między innymi przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. Odpowiedzialność o której mowa wyżej nie obejmuje utraconych korzyści.

  Wymagane dokumenty
  1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;
  2) mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda;
  3) aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;
  4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);
  5) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
  6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).

  Forma załatwienia sprawy
  Protokół oględzin i szacowania szkody wyrządzonej przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich.

  MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

  Po przyjęciu wniosku, przeprowadzane są oględziny przez pracowników rdoś mające na celu zweryfikowanie powstałych szkód i ich policzenie (pracownicy rdoś nie wykonują oszacowania).

  Po pozytywnym zweryfikowaniu na gruntach wnioskodawcy wykonywane jest oszacowanie przez uprawnionego do tego celu rzeczoznawcę majątkowego, wybranego na drodze przetargu (rzeczoznawca nie jest pracownikiem rdoś i nie pobiera żadnych opłat od wnioskodawcy podczas przeprowadzania oszacowania – rzeczoznawca jest finansowany przez rdoś).

  Po ustaleniu kwoty zaistniałej szkody która jest wskazana w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę następuje wypłata odszkodowań przez regionalną dyrekcję ochrony środowiska w miarę posiadania środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowe cele.

  Wnioskodawca może składać kolejny wniosek dotyczący odszkodowania za szkody bobrowe mimo że poprzedni wniosek zakończył się wypłatą odszkodowania. Wówczas brane są pod uwagę szkody które powstały od dnia w którym był rzeczoznawca.

  Cała procedura zaczyna się od nowa, czyli do kolejnego wniosku należy również dołączyć aktualne załączniki wymienione wyżej.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów