Posłowie z Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który został skierowany do I czytania. Projekt przewiduje powołanie Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) zarządzanego przez ministra właściwego do spraw transportu w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych oraz mostów w ciągu dróg wojewódzkich. Projekt przewiduje, że zasadniczo jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą otrzymać dofinansowanie z FDS budowy i przebudowy dróg w wysokości 50% kosztów realizacji każdego zadania.  

Przy czym w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, w których dochód własny na mieszkańca nie przekracza 50% średniego dochodu własnego na mieszkańca danego rodzaju jednostek samorządu terytorialnego w skali kraju ograniczenie wielkości dofinansowania z FDS wynosi do 80%. Zaś w przypadku JST, w których dochód własny na mieszkańca przekracza 50% średniego dochodu własnego na mieszkańca danego rodzaju jednostek samorządu terytorialnego w skali kraju ograniczenie wielkości dofinansowania z FDS wynosi do 50%. Sposób ustalania wielkości dofinansowania zadań JST będzie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu.

Pieniądze na FDS będą pochodziły z opłaty drogowej

Obowiązek zapłaty opłaty drogowej powstanie z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu a podstawą obliczenia wysokości opłaty drogowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu od jakich podmioty są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy.

Projektowana stawka opłaty drogowej wynosi:

1)   200 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami;

2)   200 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa;

3)   369,69 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy – projektowana ustawa będzie miała skutki społeczne. W związku z opłatą drogową wzrośnie cena paliw nie więcej niż 20 gr za 1 litr. Zakładany jest jednak mniejszy wzrost cen paliw na stacjach benzynowych niż przewidziane stawki opłaty drogowej 20 gr za 1 litr.

Nowy pomysł posłów PiS szczególnie może nie spodobać się rolnikom. Warto dodać, że koszt paliwa stanowi istotny czynnik w gospodarstwie rolnym. Na koszty eksploatacji ciągników rolniczych i maszyn (ładowarki, kombajny, sieczkarnie, agregaty prądotwórcze) wpływ mają właśnie koszty paliwa i smarów. Są to koszty uzależnione od wykorzystania rocznego maszyn, tak więc są one pochodną jednostkowego zużycia paliwa na godzinę i ceny oleju napędowego. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę wpisać swoje imię tutaj