Zbiór zbóż, przy sprzyjającej pogodzie, prowadzono w trzeciej dekadzie lipca i pierwszej dekadzie sierpnia. Do końca sierpnia na obszarze całego kraju zakończono żniwa zbóż ozimych i jarych. Opady deszczu, miejscami ulewne, występujące przed zbiorami miały niekorzystny wpływ na jakość ziarna – informuje w raporcie Główny Urząd Statystyczny.

Na podstawie wyników reprezentacyjnego badania czerwcowego przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2018 r. w gospodarstwach rolnych, powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2018 r. wyniosła około 7,8 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi – około 7,1 mln ha, z tego:
 pszenicy około 2,4 mln ha,
 żyta około 0,9 mln ha,
 jęczmienia około 1,0 mln ha,
 owsa około 0,5 mln ha,
 pszenżyta około 1,3 mln ha,
 mieszanek zbożowych około 1,0 mln ha.

Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosły ok. 34,3 dt/ha, tj. o 7,7 dt/ha (o 18%) mniej w porównaniu do ubiegłorocznych, natomiast plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły 32,3 dt/ha, tj. w porównaniu do ubiegłorocznych mniej o 7,7 dt/ha (o 19%). Zbiory zbóż ogółem ocenia się na ok. 26,8 mln t, tj. o 5,2 mln t (o 16%) mniej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 22,8 mln t, tj. o 5,0 mln t (o 18%) mniej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych. Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi według szacunku wynikowego oceniono na 35,8 dt/ha, tj. o 7,7 dt/ha (o ok. 18%) mniej od plonów z roku ubiegłego. Plony poszczególnych gatunków zbóż ozimych według szacunku wynikowego w 2018 r. przedstawiają się następująco:
 pszenica – 43,0 dt/ha,
 żyto – 24,2 dt/ha,
 jęczmień – 37,8 dt/ha,
 pszenżyto – 32,8 dt/ha,
 mieszanki zbożowe – 28,2 dt/ha.

Zbiory zbóż ozimych wyszacowano na 15,1 mln t, w tym:
 pszenicy na około 8,3 mln t, tj. o 17% mniej niż w 2017 r.,
 żyta na około 2,2 mln t, tj. o 19% mniej niż w roku ubiegłym,
 jęczmienia na około 0,8 mln t, tj. o 14% mniej niż w roku ubiegłym,  pszenżyta na ponad 3,6 mln t, tj. o 22% mniej od zbiorów ubiegłorocznych,
 mieszanek zbożowych na ponad 0,2 mln t, tj. o 13% mniej niż w 2017 r.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 27,1 dt/ha, tj. o 7,4 dt/ha (o 21%) mniej od plonów ubiegłorocznych. Plony poszczególnych gatunków zbóż jarych według szacunku wynikowego w 2018 r. przedstawiają się następująco:
 pszenica – 31,5 dt/ha,
 jęczmień – 29,5 dt/ha,
 owies – 23,5 dt/ha,
 pszenżyto – 25,1 dt/ha,
 mieszanki zbożowe – 25,0 dt/ha.

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na ok. 7,7 mln t, w tym:
 pszenicy na ponad 1,5 mln t, tj. o 9% mniej niż w roku ubiegłym,
 jęczmienia na około 2,3 mln t, tj. o 21% mniej od zbiorów ubiegłorocznych,
 owsa na 1,2 mln t, tj. o 20% mniej w porównaniu do zbiorów z 2017 r.,
 pszenżyta na około 0,5 mln t, tj. o 30% mniej niż w roku ubiegłym,  mieszanek zbożowych na 2,3 mln t, tj. o 12% mniej niż w 2017 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię