Na płyty i zbiorniki oraz na silosy rolnicy wydadzą olbrzymią kwotę – 1 300,5 mln zł

Najnowsze

ELEWAR przekaże 300 ton owsa dla koni utrzymywanych w drobnych ośrodkach jeździeckich

Minister Jan Krzysztof Ardanowski odpowiadając na potrzeby hodowców koni sportowych i ośrodków jeździeckich​ podjął decyzję o zabezpieczeniu,...

ARiMR: Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski...

Traktor z przyczepą zsunął się z promu do Warty

Do niecodziennego wypadku doszło dziś (4 kwietnia) na przeprawie promowej w Dębnie.Około godziny...

Taka olbrzymia kwota padła w odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela na interpelację poselską posłanki Urszuli Pasławskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r., w sprawie dostosowania gospodarstw rolniczych do nowych przepisów Prawa wodnego.

Na pytanie: Jakie Rząd zamierza przekazać dodatkowe środki na wsparcie rolników w związku z dostosowaniem gospodarstw do nowych przepisów Prawa Wodnego? minister rolnictwa udzielił zaskakującej odpowiedzi, a chodzi o koszty dla rolników,które są gigantyczne. Przypominamy, że wszyscy rolnicy w kraju którzy posiadają zwierzęta zobowiązani są dostosować swoje gospodarstwa do nowych warunków, a dokładnie chodzi o wybudowanie płyt do składowania obornika oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę (powierzchnia i pojemność tych budowli rolniczych musi być na tyle odpowiednia, żeby można było przechowywać nawozy naturalne przez okres 6 miesięcy) oraz silosów na pasze soczyste.

Poniżej prezentujemy część treści odpowiedzi na interpelację nr 21428 podpisaną przez ministra rolnictwa.

„Przyjęta w lipcu 2017 roku ustawa – Prawo wodne przewidywała w uzasadnieniu i OSR, że dostosowanie inwestycyjne (płyty i zbiorniki) będzie wynosić 754,7 mln zł Jednak koszty inwestycji będą większe niż zakładano w projekcie ustawy i zapisano w jego OSR i uzasadnieniu. Wg ekspertyzy IERiGŻ-PIB z dnia 27 października 2017 r. pn. „Ocena skutków ustanowienia programu azotanowego z punktu widzenia zmian w infrastrukturze do przechowywania nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego oraz do składowania i przechowywania kiszonek”, wyniosą łącznie 1 300,5 mln zł (1 181 mln zł na płyty i zbiorniki + 119,5 mln zł na przechowywanie kiszonek). Wyższe koszty związane są ze stanowiskiem Komisji Europejskiej (KE), która podczas spotkania w Ministerstwie Środowiska w czerwcu 2017 r. oceniając projekt ustawy – Prawo wodne zakwestionowała ustawowe zwolnienie z programu azotanowego małych gospodarstw (posiadających do 10 ha albo posiadających do 10 DJP – sztuk zwierząt). Zdaniem KE takie zwolnienie oznaczałoby niestosowanie programu azotanowego na obszarze całej Polski. W konsekwencji podczas prac nad projektem ustawy – Prawo wodne usunięto zwolnienie dla małych gospodarstw z obowiązku stosowania programu azotanowego (nie aktualizując w tym zakresie kosztów dostosowania do nowych wymagań).

Dodatkowym źródłem wsparcia mogą być środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. W PROW na lata 2014-2020 przewidziano wdrażanie instrumentu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie m.in. na doposażenie gospodarstw w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych lub pasz soczystych.

Dotychczas pomoc w ramach tego instrumentu mogli uzyskać rolnicy, prowadzący działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej na tzw. obszarach OSN. Zasięg geograficzny pomocy w ramach tego typu operacji ograniczony został wyłącznie do obszarów, które w 2012 roku po raz pierwszy zostały wyznaczone przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej jako OSN i dla których opracowano program działań na lata 2012-2016. Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na tego typu operacje został przeprowadzony w terminie od 10 lutego 2016 r. do 10 marca 2016 r.

Ze względu na wygasanie obowiązujących w latach 2012-2016 programów działań ustalonych dla OSN, jak i nowe brzmienie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zawierającej przepisy dotyczące wdrożenia programu azotanowego na obszarze całego kraju, kolejne nabory wniosków na ten instrument wsparcia nie były uruchamiane. Podjęta została decyzja, iż dokonana zostanie zmiana PROW 2014-2020, a następnie warunków i zasad przyznawania pomocy określonych w rozporządzeniu dla tego instrumentu wsparcia, w celu dostosowania opisu tego instrumentu do nowo wprowadzonego porządku prawnego. W związku z powyższym, w dniu 22 listopada 2017 r. Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 pozytywnie zaopiniował modyfikację zapisów PROW 2014-2020 w zakresie typu operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” (uchwała Nr 107 KM PROW 2014-2020 z dn. 22 listopada 2017 r.).

Zaproponowana zmiana zapisów pozwoli na dofinansowanie dla określonej grupy podmiotów przede wszystkim działań inwestycyjnych w odpowiednie miejsca do przechowywania nawozów naturalnych. Zgodnie z przepisami UE, wykluczone ze wsparcia są gospodarstwa, dla których wymagane są pozwolenia zintegrowane tj. gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Poziom
refundacji wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych (60% w przypadku młodych rolników).

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł. Limit przeznaczony na realizację tego typu operacji wynosi 36,7 mln euro (tj. ok. 157,8 mln zł).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Zamów koszulkę
kalendarz dostaniesz

1 338 Obserwujący
Obserwuj

Czytaj również

Wielkopolska: ASF w stadzie gdzie było ponad 10 tyś. świń

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru...

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS

Ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej...

KRUS: przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wydanym komunikacie informuje, że o trzy miesiące zostanie przedłużona wypłata:rent rolniczych z tytułu niezdolności do...

Pola po dwóch stronach granicy – ułatwienia dla rolników

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wprowadzone zostały ułatwienia w przekraczaniu granicy przez rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą...

Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają...

Więcej artykułów