0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

środa, 17 lipca, 2024
0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

  Podlaskie apeluje do ministerstwa środowiska

  Najnowsze

  – Problem ASF w województwie podlaskim nadal istnieje i grozi rozprzestrzenieniem się na inne województwa. Samorząd pokazał dobre inicjatywy, wyprzedził działania ministerstwa. Teraz minister ochrony środowiska powinien podjąć dalsze kroki – powiedział marszałek Mieczysław Baszko.

  Podlaskie apeluje do ministerstwa środowiska, agri24

  Sprawozdanie z realizacji uchwały sejmiku przedstawił dziennikarzom członek zarządu Jerzy Leszczyński. Uchwała w sprawie ograniczenia populacji dzika zawierająca m.in. postanowienie o odstrzale 500 sztuk w strefie czerwonej i przeznaczeniu na to 200 tys. zł została podjęta 27 lutego br. 20 marca br. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę ws. Zamówień publicznych na wykonanie odstrzału. Zawarto umowy z 34 kołami łowieckimi i Nadleśnictwem Supraśl w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca br.

  Z przedstawionych sprawozdań wynika, że odstrzelono 439 sztuk, 4 koła zrezygnowały z realizacji postanowień, 6 kół nie przysłało jeszcze sprawozdań.

  Jako powody rezygnacji z wykonania odstrzałów wskazywano warunki pogodowe, nieliczną populacje dzika na danym terenie lub brak szkód, a także niewystarczającą ilość chłodni.

  Z przeznaczonych 200 tys. zł, kwota wypłaconych należności wyniosła ponad 161 tys. zł.

  Marszałek Mieczysław Baszko i Jerzy Leszszyński przyznają, że mimo mobilizacji podjęte działania były niewystarczające, konieczne jest zwiększenie działań ze strony ministerstwa, stąd pismo marszałka do ministra ochrony środowiska.

  Postulaty do Ministra Środowiska (Maciej H. Grabowski)

  – zwiększenie i wyegzekwowanie odstrzału dzików na terenie ochronnym i objętym ograniczeniami, na którym wystąpiło najwięcej przypadków zakażeń wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń

  Populacja dzików nieustannie rośnie, czego najlepszym dowodem jest stale wzrastająca
  i coraz bardziej dotkliwa ekonomicznie liczba szkód łowieckich, które dotykają podlaskich rolników.

  – rozważenie możliwości zniesienia zakazu polowań na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody na terenie woj. podlaskiego

  W związku z wyjątkową sytuacją, w jakiej znajduje się obecnie nasze województwo
  tj. nieustannym rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń i zagrożeń, jakie wirus niesie za sobą dla sąsiednich województw i całego kraju, Marszałek Województwa zwrócił się do Pana Ministra Środowiska z prośbą o rozważenie możliwości zniesienia zakazu polowań na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody na terenie woj. podlaskiego. W województwie podlaskim są aż cztery parki narodowe, w tym liczne rezerwaty przyrody. To znaczny obszar chroniony i tym samym wyłączony z możliwości dokonywania na nim polowań.

  – zniesienie zakazu dokarmiania zwierząt łownych

  Zatrzymałoby to w znacznym stopniu zwierzynę w lesie. Zwierzyna łowna nie byłaby wówczas zmuszona do wychodzenia na pola uprawne w celu poszukiwania pożywienia
  co zmniejszyłoby a nawet zapobiegło szkodom łowieckim.

  – wprowadzenie możliwości zwiększania planów łowieckich w ramach istniejących potrzeb, w zależności od obszaru natężenia występowania zwierzyny

  Dałoby to możliwość zwiększenia odstrzału dzików na obszarach, gdzie znajduje się ich największe zagęszczenie i występują dotkliwe dla rolnictwa szkody łowieckie.

  – zwiększenie nadzoru oraz wyegzekwowanie realizacji rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich, w tym również nad Zarządami Okręgowymi Polskiego Związku Łowieckiego z terenu województwa podlaskiego

  – pilna zmiana zapisów w ustawie o ochronie zwierząt w zakresie art. 33a, na mocy której przypisuje się sejmikowi województwa zadanie polegające na ograniczaniu populacji zwierząt nie zapewniając na ten cel środków finansowych.

  Jesteśmy jedynym województwem w kraju, które ze środków własnych podjęło się tak odważnego i spektakularnego działania w celu minimalizowania zagrożenia jakie niesie za sobą nadmierna populacja dzika. A przecież za zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej powinny iść środki finansowe w kwocie umożliwiającej jego realizację, o czym stanowi przecież ustawa o finansach publicznych.. Dlatego też, po podsumowaniu odstrzałów w ramach realizacji postanowień uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego, Marszałek Województwa Podlaskiego wystąpi do Wojewody Podlaskiego
  o zwrot środków finansowych przeznaczonych na ten cel do budżetu województwa.

  źródło: wrotapodlasia.pl

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj

  Będzie II nabór wniosków o na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach

  Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli...

  Więcej artykułów